Національна металургійна академія України

       

На факультеті матеріалознавства і обробки металів здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

 

     1. Перший (бакалаврський) рівень освіти:

 

          -  132-Матеріалознавство,  освітньо-професійна програма «Матеріалознавство».  Підготовку здійснюють:

 

                                                      Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовнира

                                                      Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) 

                                                      Кафедра термічної обробки металів ім. К.Ф.Стародубова

 

          -  136-Металургія,  освітньо-професійна програма «Технології та обладнання обробки металів тиском». Підготовку здійснюють:

 

                                                      Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова" (ОМТ)

                                                      Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

 

        -  152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаосвітньо-професійна програма «Якість, метрологія  та експертиза». Підготовку здійснює:

                                                       Кафедра якості стандартизації та сертифікації

     

   

 2. Другий (магістерський) рівень освіти:

 

          132-Матеріалознавство,

          -  освітньо-професійна програма «Прикладне матеріалознавство».

             Підготовку здійснює  Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовнира

 

          -  освітньо-професійна програма «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

             Підготовку здійснює  Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

 

          -  освітньо-професійна програма «Термічна обробка металів»

             Підготовку здійснює  Кафедра термічної обробки металів ім. К.Ф.Стародубова

       

       136-Металургія,

          -  освітньо-професійна програма: «Захист металів від корозії». 

             Підготовку здійснює  Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

 

          -  освітньо-професійна програма: «Обробка металів тиском».

              Підготовку здійснює  Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова" (ОМТ)

       

       152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаосвітньо-професійна програма «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія».

           Підготовку здійснює  Кафедра якості стандартизації та сертифікації


Спеціальность 132 - Матеріалознавство

Освітньо-професійні програми:

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Термічна обробка металів

Прикладне матеріалознавство