UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Спеціалізація "Композиційні та порошкові матеріали, покриття МВ04 - Комп'ютерне моделювання покриттів та композиційних матеріалів",
спеціальность: 132 - Матеріалознавство

Кваліфікації

"бакалавр інженерного матеріалознавства","спеціаліст інженерного матеріалознавства","магістр інженерного матеріалознавства"

Навики

Опис

Перелік навчальних дисциплін учбового плану

підготовки бакалаврів,спеціалістів та магістрів

1. Історія України.

2. Ділова українська мова.

3. Українська та зарубіжна культура.

4. Філософія.

5. Основи педагогіки і психології.

6. Релігієзнавство.

7. Іноземна мова.

8. Фізичне виховання.

9. Основи економічних теорій.

10. Політологія.

11. Основи права.

12. Соціологія.

13. Вища математика.

14. Фізика.

15. Хімія.

16. Інформатика, обчислювальна техніка і програмування.

17. Фізична хімія.

18. Нарисна геометрія та інженерна графіка.

19. Теоретична механіка.

20. Опір матеріалів.

21. Деталі машин.

22. Електротехніка та електроніка.

23. Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка.

24. Основи екології.

25. Безпека життєдіяльності.

26. Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції.

27. Основи наукових досліджень і організація експерименту.

28. Математичне моделювання та оптимізація технологічніх процесів і матеріалів.

29. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія.

30. Теорія тепло- та масопереносу у матеріалах.

31. Фізика конденсованого стану матеріалів.

32. Методи структурного аналізу матеріалів.

33. Фізичні влстивості і методи дослідження матеріалів.

34. Механічні властивості та конструктивна міцність матеріалів.

35. Діагностика і дефектоскопія матеріалів та виробів.

36. Корозія та захист металів.

37. Технологія виробництва та обробки матеріалів.

38. Металознавство.

39. Теормообробка металів.

40. Неметалеві матеріали.

41. Теорія процесів формування структури та властивості порошкових матеріалів.

42. Матеріалознавство тугоплавких та композиційних виробів.

43. Теорія процесів і формування напилених покрить.

44. Механіка і технологія порошкових і композиційних матеріалів.

45. Економіка промисловості.

46. Мікроекономіка.

47. Менеджмент.

48. Охорона праці.

49. Цивільно оборона.

50. Основи науково-технічної творчості.

51. Теорія процесів створення композиційних матеріалів.

52. Діагностика порошкових матеріалів.

53. Устаткування цехів порошкової металургії.

54. Технологія нанесення покрить.

55. Конструкційні метали і сплави.

56. Основи маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

57. Функціональний менеджмент.

58. Проблеми теорії і практики перехідної економіки.

59. Проектування цехів порошкової металургії.

60. Теорія і технологія перспективних композиційних матеріалів.

61. Перспективні процеси напилених порошкових покрить.

62. Оптимізація процесів в порошковій металургії.

63. Технологія вогнетривких матеріалів.

64. Комп"ютерізація технологічних процесів.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Історія кафедри

Наукова діяльність

Студенти

Випускники кафедри

Бібліотека

Професія для Вас!

Молода академія

Інтелектуальна вітальня

Учбовий процес

Працевлаштування

Акредитація спеціальностей

Освітнi програми