Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ковзік Анатолій Миколайович photo

Ковзік Анатолій Миколайович

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: anatoliykovzik@gmail.com

Телефон : (+38056) 374-83-42, +380504810010

Кімната : 209

Доцент кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів Національної металургійної академії України (НМетАУ).

Читає курси:

- "Діагностика порошкових матеріалів";

- "Устаткування цехів порошкової металургії";

- "Проектування цехів порошкової металургії";

- "Физико-хімічні методи дослідження матеріалів";

- "Технологія виробництва і обробки матеріалів";

- "Технологія вогнетривких матеріалів";

Керує НДРС, виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням студентів.

Фахівець у області виробництва порошків, легованих порошкових матеріалів, фільтрів, дослідження властивостей порошків і спечених матеріалів. Може виконувати відповідні дослідження, розробити технологічні завдання на виробництво порошків, конструкційних порошкових виробів, фільтрів.

Основні наукові праці:

1. Романов С.М., Острик П.Н., Ковзик А.Н. Исследование свойств экономнолегированных порошковых сталей//Сб. трудов "Проблемы металлургического производства", вып.105. -К.: Техніка, 1991.

2. Острик П.Н., Ковзик А.Н., Свинолобова И.Н. Свойства порошка железомедной лигатуры//Порошковая металлургия. -1997. -N11/12.

3. Грещик А.М., Ковзик А.Н., Внуков А.А., Рослик И.Г. Исследование процесса получения порошков из окалины колесопрокатного производства//Дніпропетровськ: Наука і освіта. -2005.

4. Пинчук С.И., Грещик А.М., Ковзик А.Н., Белая А.В. Электрохимическая обработка молибденового проката / С.И. Пинчук, А.М. Грещик, А.Н. Ковзик, А.В. Белая // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №4.- С. 74-75.

5. Пинчук С.И., Грещик А.М., Ковзик А.Н., Белая А.В. Влияние электрохимической обработки на физические свойства молибден-рениевой проволоки / С.И. Пинчук, А.М. Грещик, А.Н. Ковзик, А.В. Белая // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – №1.- С. 96-99.

6. Пинчук С.И., Ковзик А.Н., Симонов А.О. Выбор современных материалов для временной защиты  котельных труб от коррозионных повреждений. – 2016. – №4.- С. 66-70.

Методические указание:

1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Діагностика порошкових матеріалів» для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство. / Укл. І.Г. Рослик, А.М. Ковзік. – Дніпро:  НМетАУ, 2015. – 10 с.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Устаткування цехів порошкової металургії» для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство. / Укл. О.В. Біла, А.М. Ковзік. – Дніпро:  НМетАУ, 2015. – 12 с.

3. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Проектування цехів порошкової металургії» для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство. / Укл. О.В. Біла, А.М. Ковзік. – Дніпро:  НМетАУ, 2015. – 9 с.

Куратор группы МЕ10-10.