Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ковальчук Костянтин Федорович photo

Ковальчук Костянтин Федорович

доктор економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : 33-84

Кімната : Б-401

Ковальчук Костянтин Федорович - доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та менеджменту, професор кафедри економічної інформатики. Інженер-економіст (1977), кандидат економічних наук (1983), доцент (1987), доктор економічних наук (1996), професор (1997), відмінник освіти України (1999), академік Української академії економічної кібернетики (2000), академік академії економічних наук України (2001). Вся науково-педагогічна діяльність пов'язана з Національною металургійною академією України. Асистент (з 1977), доцент (з 1985 р.), декан (з 1994 р. по теперішній час), професор (з 1996 р. по теперішній час).

Сфера наукових інтересів - економічна кібернетика (автоматизація управління виробництвом, теорія прийняття фінансових рішень, фінансова кібернетика). Основоположник нового наукового напряму - інтелектуальна підтримка прийняття економічних рішень з урахуванням рівня непротиворечия і повноти знань про проблемну ситуацію. Успішно проводив наукові дослідження в Пекінському університеті (Китай, 1988-1989 рр..), в Академії державних службовців (Німеччина, 1994), у Нью-йоркському університеті (США, у 1995 р.). Керує аспірантурою (з 1994), підготував більше 10 кандидатів економічних наук і є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій з економіки.

Наукові розробки останніх років пов'язані з розробкою методології інтелектуальної підтримки прийняття управлінських, адміністративно-господарських, фінансових (інноваційних, інвестиційних, страхових, податкових, тощо) і комерційних рішень.

Викладає дисципліни:
- Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці.
- Прикладні інформаційні технології в економіці.
- Методи системного аналізу, оптимізації, управління в економічних системах.

 Посилання на наукометричні ресурси: Google Scholar 

Основні наукові праці:

 1. Ковальчук К. Ф. Банківські операції: підручник з грифом МОНУ / К. Ф. Ковальчук, К. Ф. Ковальчук, І. В. Вишнякова, Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 162 с.
 2. Моделі і методи прийняття управлінських рішень: навчальний посібник з грифом МОНУ / К.Ф. Ковальчук, Л.І. Лозовська, Л.М. Савчук, І.Г. Аберніхіна. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 118 с.
 3. Никитенко О.К. Прогнозування фінансових часових рядів з використанням видобутку знань: монографія / О.К. Никитенко, К.Ф. Ковальчук. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 200с.
 4. Ковальчук К. Ф. Економічна складова відношення довіри між суб’єктами господарювання / К. Ф. Ковальчук, В. А. Полушенко // Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань: міжнародна колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013.
 5. Ковальчук К. Ф. Функціональна структура посередництва за видами економічної діяльності в Україні / К. Ф. Ковальчук, О. О. Хименко // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 149-157.
 6. Kovalchuk K. F. Comparative analysis of insurance markets of Poland and Ukraine: the development of trusting relationship / K. F. Kovalchuk, V. A. Polushenko, W. Waszkielewicz, H. Howaniec // Selected problems of organizations management: monographia. – Bielsko-Biala, 2013. – P.133-146.
 7. Ковальчук К. Ф. Контроллинг как механизм управления  ресурсами промышленного предприятия / К. Ф. Ковальчук, Н. П. Козенкова // Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України (управлінський аспект): колективна монографія. -  Донецьк: ЛАНДОН-ХХI, 2012. – С. 219-227.
 8. Ковальчук К.Ф. Моделирование социально-економичних систем: теория и практика. Нечітке моделювання фінансових інструментів на строковому ринку / К. Ф. Ковальчук, О. К. Никитенко. – Харків, видавництво "Інжек", 2012. – 16с.
 9. Ковальчук К.Ф. Современные  механизмы стоимостно-ориентированного управления устойчивым развитием промышленного предприятия / К.Ф. Ковальчук, Н.П. Козенкова, В.Д. Козенкова // Науковий журнал «Економічний вісник НГУ». -  №3(51). - Дн-ськ: НГУ, 2015. – С.124-133
 10. Ковальчук К.Ф. Модель прогнозирования финансовых показателей на основе аппарата нечеткой логики / К.Ф. Ковальчук, В.В. Лесин, А.К. Никитенко, А.М. Ревякин // Научный журнал «Вестник московского городского педагогического университета». Серия: Экономика. – №1(3). - Москва: МГПУ, 2015. – С. 50-57
 11. Ковальчук К.Ф. Моделирование доверия страховщика к внешней бреде / К.Ф. Ковальчук, В.А. Никитенко, А.М. Ревякин  // Научный журнал «Экономические и социально-гуманитарные исследования». – №1(5). - М.: МИЭТ, 2015. – С. 26-32
 12. Величко О. Г. Пріоритети розвитку вищої освіти ХХІ століття / О. Г. Величко, К. Ф. Ковальчук, Л. М. Савчук // Збірник наукових праць за матеріалами  міжвузівської конференції «Економічна кібернетика: інноваційний підхід в управлінні», Дніпропетровськ, 1 березня 2013р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 6-11.
 13. Ковальчук К. Ф. Модель оцінки відношення довіри у страховій компанії / К. Ф. Ковальчук, В. А. Полушенко // Збірник наукових праць за матеріалами  міжвузівської конференції «Економічна кібернетика: інноваційний підхід в управлінні», Дніпропетровськ, 1 березня 2013р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 142-149.
 14. Ковальчук К. Ф. Морфологічний аналіз функцій оптового посередника / К. Ф. Ковальчук, О. О. Хименко // Збірник наукових праць за матеріалами  міжвузівської конференції «Економічна кібернетика: інноваційний підхід в управлінні», Дніпропетровськ, 1 березня 2013р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 149-155. 
 15. Ковальчук К. Ф. Розробка моделі оцінки відношення довіри клієнтів до страхової компанії / К. Ф. Ковальчук, В. А. Полушенко // Економічний вісник НГУ. – 2013. – №3. – С. 185-192.
 16. Ковальчук К. Ф. Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації / К. Ф. Ковальчук, О. К. Никитенко // Нейрон-нечіткі технології моделювання  в економіці. – 2012. – №1. – С. 161-170.
 17. Ковальчук К. Ф. Архітектура систем інтелектуальної підтримки прийняття економічних рішень із застосуванням видобутку знань / К. Ф. Ковальчук, О. К. Никитенко // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції «Економічна кібернетика: реалії часу», Дніпропетровськ, 1-3 березня 2012р. – Дніпропетровськ: Маковецький Ю. В., 2012. – С. 158-164.