Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Савчук Роман Вячеславович photo

Савчук Роман Вячеславович

старший викладач

Контакти:

E-mail: r.v.savchuk@ust.edu.ua

Телефон : 31-79

Кімната : Б-312

Савчук Роман Вячеславович, після закінчення аспірантури в 2000 році, працює на кафедрі ЕІ старшим викладачем.

Проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін:
- Математичні методи і моделі ринкової економіки.
- Системи прийняття рішень.

- Управління проектами інформатизації.
Об'єктно-орієнтоване програмування.
- Інформаційні системи маркетингу.


Є співавтором методичних матеріалів з вивчення цих дисциплін. Виконує науково-дослідну роботу за темою «Розробка системи індикативного управління регіональним інноваційним розвитком».

Опублікував понад 25 наукових статей за темою дослідження, автор розділу колективної монографії «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів», Дніпропетровськ ІМА-прес, 2010 р., активний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, за результатами роботи яких опублікував близько 37 тез

Викладає в школі юного програміста, в яку запрошуються учні старших класів середніх шкіл міста - майбутні абітурієнти НМетАУ.

Виконує обов'язки куратора групи.

Член збірної команди викладачів академії з баскетболу.

Посилання на наукометричні ресурси: Google Scholar 

Основні наукові праці:

 1. Савчук Л.М. Інформаційні аспекти розробки систем прийняття рішень / Л.С. Савчук, І.Г. Сокиринська, Р.В. Савчук // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С. 302-310
 2. Сокиринська І.Г. Грошовий потік як об’єкт управління на підприємстві / І.Г. Сокиринська, Л.М. Савчук, Р.В. Савчук // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 480 с. - С. 145-155
 3. Экономическая кибернетика: самоорганизация в управлении / [Бинкевич В. В., Савчук Л. Н., Усиченко И. В., Савчук Р. В.] – Днепропетровск: Герда, 2014. – 78 с.
 4. Савчук Р. В. Моделювання системи класифікації регіональних інвестиційних проектів / Р. В. Савчук //  Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 208-221
 5. Савчук Л. М. Адаптаційний механізм управління інвестиційною діяльністю / Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська, Р. В. Савчук // Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань: міжнародна колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 185-192.
 6. Савчук Л. Н. Предпосылки становления системы индикативного планирования инновационного развития региона  / Л. Н. Савчук, И. В. Вишнякова, Р. В. Савчук // Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності суб’єктів господарювання: міжнародна колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 111-117.
 7. Савчук Л. М. Інформаційний маркетинг та його роль в управлінні підприємством  / Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська, Р. В. Савчук // Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою: міжнародна колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 171-183.
 8. Экономическая кибернетика: интеллектуальные ресурсы управления: монография / [Бинкевич В. В., Савчук Л. Н., Усиченко И. В., Савчук Р. В.] – Днепропетровск: Герда, 2013. – 94 с.
 9. Савчук Л. М. Розробка стратегії розвитку інформаційної системи підприємства / 
  Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська, Р. В. Савчук, О. А. Топоркова // Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України (управлінський аспект): колективна монографія. -  Донецьк: ЛАНДОН-ХХI, 2012
 10. Савчук Р.В. Особливості визначення ефективності моделі управління регіональними інноваційними проектами / Р.В. Савчук // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 103-108
 11. Савчук Р. В. Специфіка прийняття рішень у системах організаційного управління / Р. В. Савчук // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку», Дніпропетровськ, 28 лютого 2014р. –  Дніпропетровськ: Герда, 2014. – С. 47-51.
 12. Савчук Р. В. Модель оцінки регіональних проектів: вибір і визначення критеріїв / Р. В. Савчук // Збірник наукових праць за матеріалами  міжвузівської конференції «Економічна кібернетика: інноваційний підхід в управлінні», Дніпропетровськ, 1 березня 2013р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 182-188. .
 13. Бандоріна Л. М. Основні напрямки переходу до інноваційного соціально-орієнтованого типу економічного розвитку України / Л. М. Бандоріна, О. Б. Скороход, Р. В. Савчук // Экономика и правление. – 2012. - №1. – С. 74-78.
 14. Савчук Л. Н. Концепция индикативного управления на региональном уровне / Л. Н. Савчук, Л. Н. Бандорина, Р. В. Савчук // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку», Дніпропетровськ, 1-2 грудня 2011р. – Дніпропетровськ: IMA-прес, 2011. – С. 209-212.
 15. Ковальчук К.Ф. Модель управления расходами при производстве труб / К.Ф. Ковальчук, Е.А. Топоркова, Р.В. Савчук, Wieslaw Waszkielewicz // The methodical and instrumental aspects of production engineering: Monografia. – Wydawnictwa AGH, Krakow, 2014. – 278 p. – P. 223-237.