Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра економічної інформатики

Бандоріна Лілія Миколаївна photo

Завідувач кафедри: Бандоріна Лілія Миколаївна

Контакти:

Адреса Україна, 49600, м.Дніпро, пр.Гагаріна, 4, УДУНТ, кафедра економічної інформатики

E-mail: kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: 30-73

Альтернативна сторінка: https://www.facebook.com/superkafei/                                                                                                                                   

Історія кафедри

Кафедра економічної інформатики Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ) готує фахівців з 1969 року. Викладачі кафедри мають базову освіту або практичний досвід роботи відповідно до профілю дисциплін, які викладають, проходять стажування в навчальних закладах і установах України або в освітніх закладах країн Європейського Союзу, проводять активну науково-педагогічну діяльність, виступають на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, розробляють навчально-методичне забезпечення навчального процесу, мають монографії, публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Кафедра здійснює прийом студентів за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб на спеціальності:

• 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та моделювання в економіці»;

• 126 «Інформаційні системи та технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології в бізнесі».

Підготовка фахівців відбувається за денною та заочною формами навчання.

Необхідність підготовки фахівців за даними освітньо-професійними програмами зумовлена підвищеною потребою підприємств та організацій регіону і країни в цілому в кваліфікованих кадрах, які отримують здатність не лише економічного мислення і багаж теоретичних знань з економіки, але здатних до вирішення будь-яких питань у сфері бізнесу з використанням сучасних інформаційних технологій, оскільки володіють практичними аналітичним навичками, навичками прогнозування і моделювання.

На кафедрі економічної інформатики чітко підтримується відповідність змісту підготовки навчальним вимогам, потребам ринку праці, а також потребам окремого студента. Значна увага приділяється вдосконаленню процесу взаємодії зі студентами. Саме тому з 2012 року інтенсивно втілюється у навчальний процес система адаптивного онлайнового навчання з використанням хмарного сховища даних. Це надає студентам та їх батькам можливість доступу як до загальної інформації про кафедру, так і до спеціалізованої інформації (до банку електронних версій навчально-методичної літератури; результатів поточної успішності; розкладів занять та консультацій викладачів; графіків проведення Online-консультацій викладачами кафедри; до системи зворотного зв'язку у вигляді журналу пропозицій і зауважень; організації конференцій і семінарів; організації практики і дипломування).

Така ініціатива викладачів кафедри створює сприятливі умови для студентів щодо повної реалізації їх пізнавальних та наукових інтересів, творчих можливостей, і дозволяє готувати бакалаврів і магістрів високого рівня. Випускники кафедри користуються успіхом: їх запрошують на роботу в банки, фірми, на підприємства, в ІТ-компанії, робота в яких є престижною, і де фахівці проходять відбір на конкурсній основі.


Сторінка у Facebook        Сторінка у Instagram          Telegram-канал