Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Климкович Тетяна Олександрівна photo

Климкович Тетяна Олександрівна

старший викладач

Контакти:

E-mail: kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : 33-70, 31-79

Кімната : Б-512

Климкович Тетяна Олександрівна після закінчення в 1982 році Дніпропетровського державного університету працювала на посаді інженера в СПКБ "Орбіта" у відділі АСУ, де займалася розробкою автоматизованих систем управління. З 1987 р. по 1993 р. працювала в НМетАУ на кафедрі стали на посаді інженера-програміста, займаючись розробкою програмного забезпечення науково-дослідних робіт та навчального процесу. З 1993 року працює викладачем на кафедрі економічної інформатики.

Викладає дисципліни:
- Основи роботи в багатокористувальницьких СУБД.
- Автоматизація проектування інформаційних систем.
- WEB-програмування.
- Розробка та впровадження WEB-проектів.

Має досвід програмування на наступних мовах: Assembler, Pascal, FoxPro, C, C++, Delphi, Visual C++.

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи та відповідає за видання науково-методичної літератури на кафедрі.

Проводить дослідження в області методів та інструментів впровадження сучасних інформаційних систем і програмних продуктів.

Посилання на наукометричні ресурси: Google Scholar 

Основні наукові праці:

  1. Бандоріна Л.М. Розробка модуля оцінки роботи персоналу торговельної мережі / Л. М. Бандоріна, Т.О. Климкович // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 480 с. - С. 258-265.
  2. Бандоріна Л.М. Концепція інтерактивної системи управління реалізацією продукції підприємства / Л.М. Бандоріна, М.К. Христенко, Т.О. Климкович // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 168-173.
  3. Бандоріна Л. М. Практичні заходи удосконалення підготовки фахівців з економічної кібернетики / Л. М. Бандоріна, Т. О. Климкович // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку», Дніпропетровськ, 28 лютого 2014р. –  Дніпропетровськ: Герда, 2014. – С. 175-177.
  4. Кузнецов М. С. Основы построения системы подготовки принятия решений по выбору КИС / М. С. Кузнєцов, Т. В. Михайленко, Т. А. Климкович // Збірник наукових праць за матеріалами  міжвузівської конференції «Економічна кібернетика: інноваційний підхід в управлінні», Дніпропетровськ, 1 березня 2013р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 105-109.
  5. Бандоріна Л. М. Аналіз підходів до управління ризиком в моделях оптимального розміщення капіталу / Л. М. Бандоріна, Т. О. Климкович, Т. О. Тарасенко // Збірник наукових праць за матеріалами  міжвузівської конференції «Економічна кібернетика: інноваційний підхід в управлінні», Дніпропетровськ, 1 березня 2013р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 126-133.
  6. Бандоріна Л. М. Модель аналізу ефективності інвестування в розвиток економічного потенціалу підприємства / Л. М. Бандоріна, М. С. Кузнєцов, Т. О. Климкович // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції «Економічна кібернетика: реалії часу», Дніпропетровськ, 1-3 березня 2012р. – Дніпропетровськ: Маковецький Ю. В., 2012. – С. 49-53.
  7. Савчук Л. М. Управління проектами інформатизації: навчальний посібник з грифом МОНУ / Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріна, Т. О. Климкович, О. Б. Скороход. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 111 с.
  8. Кузнєцов М. С. Програмування з використанням Visual C++ для створення інформаційних систем: навчальний посібник з грифом МОНУ / М. С. Кузнєцов, Т. О. Климкович, Л. М. Бандоріна. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 112 с.
  9. Кузнєцов М. С.  Об’єктно-орієнтована технологія створення програмних систем: навчальний посібник з грифом МОНУ / М. С. Кузнєцов, Т. О. Климкович, Л. М. Савчук. - Дніпропетровськ: НМетАУ,  2008. – 80 с.