Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра технології машинобудування

Негруб Світлана Леонідівна photo

Завідувач кафедри: Негруб Світлана Леонідівна

Контакти:

Адреса Кафедра технології машинобудування, ННІ ІПБТ УДУНТ, пр.Гагаріна 17, м.Дніпро, 49600, Україна

E-mail: negrubsvetlana1978@gmail.com

Телефон: (+38063)24-99-002

Альтернативна сторінка: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2025/p0Ми в соціальних мережах:

Кафедра заснована в 1956 р. з ініціативи член-кореспондента АН УРСР, професора С.Н. Кожевникова, що у той час завідував кафедрою 'Теорії механізмів і машин й автоматизації металургійного обладнання'. До складу дисциплін, що вивчалися студентами на цій кафедрі, входили: теорія механізмів і машин, цикл дисциплін по автоматизації обладнання, а також технологія металів, металорізальні верстати й інструмент, технологія машинобудування, ремонт і монтаж обладнання. Крім того, викладачі кафедри керували практикою по механічній обробці металів. Той факт, що дисципліни мають різноплановий характер і їхня специфіка створювали певні труднощі й незручності в діяльності кафедри. Разом з тим чітко виражені напрямки кожного із циклів обумовлювали природні передумови для їхнього поділу.

Тому з метою зосередження зусиль для організації й удосконалювання навчальної й наукової праці, розширення й укріплення учбово-методичної, матеріально-технічної й наукової бази назріла необхідність поділу на самостійні кафедри. Виділення технологічних дисциплін у самостійну кафедру було продиктовано можливістю вести в перспективі підготовку інженерів машинобудівного профілю для підприємств металургійного й важкого машинобудування.

У Придніпровському й іншому регіонах машинобудівні підприємства відчували потребу у кваліфікованих технологах, підготовка яких у вищих навчальних закладах по такому профілі не велася.

З урахуванням цієї ситуації було ухвалене рішення про створення кафедри 'Технології металів і машинобудування'. Для неї був побудовано спеціальний будинок, у якому були майстерні для проведення навчальної практики студентів. Очолив кафедру доцент П.Я. Пивоваров - досвідчений фахівець в області важкого машинобудування, що працював головним технологом Дніпропетровського заводу металургійного обладнання.

У 2020 році, кафедру  Технології машинобудування була реорганізовано шляхом приєднання до неї кафедри «Графіки та нарисної геометрії»

Кабінет технічного креслення при Єкатеринославському Вищому Горному училищу заснован у 1899 році. Першим завідувачем кафедрой був А.Ф. Родзевич-Белевич (1899-1910). З 1911 р. по 1914 р. кафедрой завідував В.М. Маковський, надалі засновник сучасної школи газотурбіномашинобудування.

У різний час кафедрою завідували: А.М. Шергін (1914-1917), доцент І.П. Бухінік (1917-1924); доцент А.І. Рєзніков (1924-1930). З 1930 року, після виділення металургійного і гірничозаводського факультетів у самостійний інститут, кафедрою завідували доцент А.Д. Бутусов (1930-1935); доцент А.М. Броницький (1935-1941); старший викладач Н.В. Вельямінов (1944-1952); доцент Л.І. Рудометов (1952-1968). З 1963 р. по 2002 р. кафедрою керував доцент А.А. Зіньковский. З 2002 р. по 2008 р. кафедрою керував доцент С.Е.Кукель. З 2008 р. по 2020 р. кафедрою керувала доцент О.П. Морозенко.