Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Студентський науковий семінар

Студенти спеціальності «Фінанси» активно беруть участь в науковій роботі кафедри. Робота студентського наукового семінару здійснюється по наступних напрямах:
-підготовка і захист дипломних робіт відповідно до затвердженої теми;
- участь в науково-практичних студентських конференціях;
-участь в олімпіадах і студентських наукових конкурсах.
Завдання семінару - розвинути у студентів навики самостійної дослідницької роботи, включаючи оволодіння сучасною методологією досліджень, методику підготовки наукових робіт різного формату, презентацію результатів власних досліджень, ведення наукової дискусії на задану тему. 

Участь в науково-практичній студентській конференції «Молода академія»


Протягом року

Участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних студентських конференціях

Підготовка і участь в олімпіадах

Участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах на кращі студентські наукові роботиВгору: Наукова діяльність