Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

Колектив кафедри фінансів щиро вітає
Мушникову Cвітлану Анатоліївну, к.е.н., доцента кафедри фінансів, з успішним захистом  дисертації «Управління безпекою розвитку промислових підприємств»
на здобуття ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Інформаційні повідомлення


Кафедра управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу