Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

У період з 16 по 18 січня 2019 року Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії: Алєксєєв Ігор Валентинович, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор;

Член комісії: Журавльова Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат економічних наук, доцент

провела на місці акредитаційну експертизу (первинну) відповідності освітньої діяльності Національної металургійної академії України державним вимогам підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Висновки Експертної комісії надаються на вкладці "АКРЕДИТАЦІЯ".

 

Інформаційні повідомлення


Кафедра управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу