Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси для загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін

Магістерський рівень

Силабус навчальної дисципліни Кількість кредитів Спеціальність Курс
1 Електромагнітна сумісність технічних засобів та якість електроживлення 4

151, 152,

136, 101,

122, 141

1

2 Електрична частина електростанцій з традиційними та відновлюваними джерелами енергії

144, 133, 

141

1

  

Бакалаврський рівень

Силабус навчальної дисципліни Кількість кредитів Спеціальність Курс
1 Основи електромеханіки (електричні апарати, машини та мікромашини) 4

151, 133,

136, 131 

3

Електроустаткування, електропривод та електропостачання прокатних, трубних, ковальсько-пресових та термічних цехів 4

151, 133

136, 131

4

Електроустаткування, електропривод та електропостачання металургійних, електрометалургійних, коксохімічних та ливарних цехів 4

151, 133

136, 131

4

 

 

 Вгору: Силабуси навчальних дисциплін