Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вибіркові дисципліни

 Закон України «Про вищу освіту» гарантує особам, які навчаються у закладах вищої освіти вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

 Закон України "Про вищу освіту"Вгору: Навчальні плани