Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бакалаврський рівень (2020-2024)

Перелік навчальних дисциплін за навчальним планом

освітньо-професійної програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

 

№      Навчальні дисципліни

Кредити ECTS

І КУРС  
                                      1. Цикл загальної підготовки
                                 1.1 Обов'язкові дисципліни   циклу 1
1.1.1 Історія та культура України  4
1.1.2 Українська мова за професійним спрямуванням 3
1.1.3 Філософія та політологія 5
1.1.4 Іноземна мова 6
1.1.5 Фізична культура 4
1.1.6 Основи екології та БЖД 3
                                1.2 Вибіркові дисципліни циклу 1    
1.2.1 Вибіркова дисципліна загальної підготовки №1  4
1.2.2 Вибіркова дисципліна загальної підготовки №2  4
                        2. Цикл професійної (фахової) підготовки    
                             2.1 Обов'язкові дисципліни циклу 2     
 2.1.1 Вища математика   12
 2.1.3 Фізика  6
 2.1.4 Інженерна, комп'ютерна графіка та нарисна геометрія  4
 2.1.5 Комп'ютерні технології та програмування  5
 ІІ КУРС
1. Цикл загальної підготовки   
1.1 Обов'язкові дисципліни циклу 1
1.1.5 Фізична культура 4
1.1.7 Економіка, підприємництво та менеджмент 5
1.2 Вибіркові дисципліни циклу 1   
1.2.3 Вибіркова дисципліна загальної підготовки №3 4
2. Цикл професійної (фахової) підготовки   
2.1 Обов'язкові дисципліни циклу 2
2.1.2 Вища математика-2 3
2.1.3 Фізика 4
2.1.6 Механіка 6
2.1.7 Електроніка 5
2.1.8 Електроматеріалознавство 3
2.1.9 Електричні вимірювання 3
2.1.10 Електричні апарати 4
2.1.11 Теоретичні основи електротехніки 2
2.1.12 Промислова електроніка 2
2.2 Вибіркові дисципліни циклу 2
2.2.1 Вибіркова дисципліна професійної підготовки №1 4
2.2.2 Вибіркова дисципліна професійної підготовки №2 4
2.2.3 Вибіркова дисципліна професійної підготовки №3 4
ІІІ КУРС   
1. Цикл загальної підготовки   
1.2 Вибіркові дисципліни циклу 1
1.2.4 Вибіркова дисципліна загальної підготовки №4 4
2. Цикл професійної (фахової) підготовки
2.1 Обов'язкові дисципліни циклу 2
2.1.11 Теоретичні основи електротехніки 7
2.1.12 Промислова електроніка 5
2.1.13 Електричні машини та мікромашини 8
2.1.14 Моделювання електромеханічних систем 7
2.1.15 Елементи автоматизованого електропривода 3
2.1.16 Теорія електропривода 5
2.1.17 Системи керування електротехнічними комплексами 3
2.1.20 Виробнича практика 6
2.2 Вибіркові дисципліни циклу 2
2.2.4 Вибіркова дисципліна професійної підготовки №4  4
2.2.5 Вибіркова дисципліна професійної підготовки №5  4
2.2.8 Вибіркова дисципліна професійної підготовки №8  4
IV КУРС
1.2 Вибіркові дисципліни циклу 1
1.2.5 Вибіркова дисципліна загальної підготовки №5 4
1.2.6 Вибіркова дисципліна загальної підготовки №6 4
2. Цикл професійної (фахової) підготовки
2.1 Обов'язкові дисципліни циклу 2
2.1.13 Електричні машини та мікромашини 3
2.1.16 Теорія електропривода 5
2.1.17 Системи керування електротехнічними комплексами 8
2.1.18 Електропостачання промислових підприємств 6
2.1.19 Основи теорії поля 3
2.1.20 Переддипломна практика 3
2.1.21 Дипломне проектування 12
2.2 Вибіркові дисципліни циклу 2
2.2.6  Вибіркова дисципліна загальної підготовки №6  4
2.2.7   Вибіркова дисципліна загальної підготовки №7  4
2.2.9  Вибіркова дисципліна загальної підготовки №9  4

Зображення

image 141_bakalavr_red-min.jpg

image 141_bakalavr_001-min.jpgВгору: Навчальні плани