Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Магістерський рівень (2021)

Перелік навчальних дисциплін за навчальним планом

освітньо-професійної програми "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"

 

№                                  Навчальні дисципліни

Кредити ECTS

І КУРС  
1. Цикл загальної підготовки
1.1 Обов'язкові дисципліни   циклу 1
 1.1.1 ОК1. Професійна іноземна лексика   3
 1.1.2 ОК2. Інтелектуальна власність   3
 1.1.3 ОК3. Інноваційний розвиток підприємства   3
 1.1.4 ОК4. Виробнича безпека   3
1.2 Вибіркові дисципліни циклу 1    
 1.2.1  ВК1. Вибіркова дисципліна загальної підготовки №1  4
 1.2.2  ВК2. Вибіркова дисципліна загальної підготовки №2  4
2. Цикл професійної (фахової) підготовки    
2.1 Обов'язкові дисципліни циклу 2     
 2.1.1  ОК5. Сталий розвиток в промисловості
 2.1.2  ОК6. Автоматизований електропривод 5
2.1.3   ОК7. Електропостачання металургійних цехів 3
 2.1.4  ОК8. Комплектний електропривод 4
 2.1.5  ОК9. Технічні та програмні засоби електротехнічних систем 3
 2.1.6  ОК10. Спеціальні питання систем керування електроприводами 3
 2.1.7  ОК11. Напрями розвитку електроприводів 3
2.2 Вибіркові дисципліни циклу 2     
2.2.1   ВК3. Вибіркова дисципліна професійної підготовки №1 4
2.2.2  ВК4. Вибіркова дисципліна професійної підготовки №2  4
2.2.3  ВК5. Вибіркова дисципліна професійної підготовки №3  4
2.2.4  ВК6. Вибіркова дисципліна професійної підготовки №4 4
ІІ КУРС   
2.1.8  ОК12. Переддипломна практика
2.1.9   ОК13. Дипломне проектування  24

Зображення

image 1-min__lbr_1_rbr_.jpg

image 1_001_mini.jpg


Додатки

Навчальний план 2021-2023 (np_magistr_141_nmetau_2021.pdf 272 kb)Вгору: Навчальні плани