Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Тематика випускних робіт

Магістри за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»  спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

1 Дослідження та оптимізація системи керування електропривода рудного  млина в умовах збагачувальної фабрики
2 Моделювання та дослідження динамічних властивостей електропривода ротора вагоноперекидача в умовах агломераційного цеху (фабрики)
3 Дослідження динамічних властивостей електропривода обертового дискового розподілювача шихти в умовах агломераційного цеху (фабрики)
4 Дослідження динамічних властивостей електропривода агломераційної машини (стрічки)
5  Моделювання та дослідження динамічних властивостей пружної системи електропривода механізмів мостового крана в умовах промислового підприємства
6 Моделювання та дослідження динамічних властивостей електроприводів механізмів кар’єрних екскаваторів
7 Дослідження динамічних властивостей електроприводів міксерів в умовах металургійного підприємства
8 Моделювання та дослідження динамічних властивостей електроприводів конверторів
9 Моделювання та дослідження динамічних властивостей електроприводів механізмів машини безперервного лиття заготовок
10 Дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування електроприводом чавуновоза
11 Використання факторного аналізу для дослідження ефективності керування електроприводом скіпового підйомника доменної печі
12 Дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування електроприводом лебідки конусів доменної печі
13 Дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування електроприводом нахилу ванни ДСП
14

Модернізація та дослідження динамічних властивостей електроприводів металообробних верстатів

(токарного, токарно-карусельного, фрезерного, трубонарізного, для доводки ніпеля та ін.) в умовах промислового підприємства

15

Дослідження динамічних властивостей та модернізація електроприводів насосних, компресорних, вентиляційних установок, наприклад:

- системи керування електроприводом вентилятора кільцевої печі ТПА 350 (ТПА 30-102);

- електропривода вентилятора барабанної печі збагачувального виробництва;

- електропривода вентиляційної установки нагнітання повітря в умовах Дніпровського метрополітену

16

Модернізація та аналіз динамічних властивостей систем керування електроприводами механізмів прокатних станів, наприклад:

- аналіз можливостей роботи частотно-регульованого електропривода в умовах прокатного стана «550» та дослідження динамічних властивостей електропривода клітей №№1-8;

- дослідження динамічних властивостей та модернізація головного електропривода блюмінга «1050»;

- аналіз можливості модернізації та дослідження позиційної системи керування електроприводом натискного механізму блюмінга «1050»;

- дослідження динамічних властивостей та модернізація позиційної системи керування електроприводом натискного механізму чистової кліті прокатного стана «550»;

- дослідження ефективності системи керування електроприводом механізму пересування пилки гарячого різання прокатного стана «550»;

- дослідження динамічних властивостей та модернізація електропривода робочої кліті для прокатки заготовки на стані «800»;

- аналіз використання методу динамічної розпізнавальної оптимізації для керування електроприводом чистової кліті прокатного стана «800»;

- дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування електроприводом рольганга, що подає зливки до блюмінга «1050»;

- дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування електроприводом лінійок маніпулятора блюмінга «1050»;

- дослідження динамічних властивостей системи керування електроприводом пилки гарячого різання заготовки на прокатному стані «800»

17

Дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування електроприводами механізмів трубопрокатних агрегатів, наприклад:

- аналіз динаміки електропривода прошивного стана ТПА 350 на базі математичної моделі з елементами розпізнавальної оптимізації;

- дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування електроприводом автомат-стана ТПА 350;

- використання алгоритмів розпізнавальної оптимізації для дослідження ефективності керування електроприводом розкатного стана ТПА 350;

- аналіз можливості встановлення системи ПЧ-АД та дослідження динамічних властивостей системи керування електроприводом калібрувального стана ТПА 350;

- аналіз векторної системи керування для електропривода прошивного стана ТПА 30-102 при наявності компенсуючих ланок та оцінка їх впливу на динаміку;

- дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування електроприводом безперервного стана (кліті №№19) ТПА 30-102;

- аналіз ефективності систем керування головним електроприводом калібрувального стана ТПА 30-102 на базі постійного та змінного струмів;

- дослідження динамічних властивостей та модернізація системи керування допоміжним електроприводом калібрувального стана ТПА 30-102;

- розробка математичної моделі для дослідження динамічних властивостей системи керування електроприводом чистових клітей калібрувального стана ТПА 30-102;

- аналіз впливу характеристик тиристорного та частотного електропривода на оптимізацію системи керування електроприводом чистових клітей редукційного стана ТПА 30-102;

- оптимізація параметрів системи керування головним електроприводом редукційного стана ТПА 30-102 з метою покращення якості динамічних процесів;

- розробка універсальної імітаційної моделі для дослідження динамічних властивостей системи керування допоміжним електроприводом редукційного стана ТПА 30-102;

- можливості встановлення софтстартерів та перетворювачів частоти з аналізом динамічних властивостей електропривода летючих ножиць редукційного стана ТПА 30-102

 

 

Бакалаври за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

1 Модернізація системи керування електроприводом вентилятора кільцевих нагрівальних печей
2  Система керування електроприводами механізмів кліщових кранів із використанням програмованих контролерів
3 Розробка моделі позиційного електропривода для механізмів натискних гвинтів прокатних станів
4 Моделювання високовольтних перетворювачів частоти електроприводів прокатних станів
5 Розробка технічних рішень систем керування електроприводами механізмів мостового крану
6 Закони частотного керування асинхронним електроприводом систем керування електроприводами механізмів розливочних кранів
7  Режими роботи групового частотно-регульованого електропривода рольгангів прокатного стану
8 Застосування логічних мікроконтролерів для систем керування електроприводами механізмів токарних верстатів
9 Обґрунтування використання пристроїв плавного пуску для електропривода пили прокатного стану
10 Модель системи керування пружним електроприводом механізму підйому мостового крану
11 Алгоритми налагодження систем підпорядкованого регулювання координат електроприводів постійного струму прокатних станів
12

Мікроконтролерна система керування електроприводом, наприклад:

- головного підйому мостового крану;

- допоміжного підйому мостового крану;

- пересування візка мостового крану;

- пересування мосту мостового крану;

- головного підйому розливочного крану;

- допоміжного підйому розливочного крану;

- пересування головного візка розливочного крану;

- пересування допоміжного візка розливочного крану;

- пересування моста розливочного крану;

- підйому грейферного крану;

- підйому магнітно-грейферного крану

13

Система керування електроприводом, наприклад:

-  мережевого насосу;

- підживлюючого насосу;

- магістральної засувки;

- нагнітаючого вентилятора;

- компресорної установки;

- теплової завіси;

- насосу відкачки ґрунтових вод

14

Розробка технічного рішення підвищення надійності систем керування електроприводами, наприклад:

-  механізмів мостових кранів;

- механізмів токарних верстатів

15 Розробка мікропроцесорних систем керування електроприводами мостових кранів з метою підвищення надійності