Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

✔️ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) ✔️

 

2020 - Національна металургійна академія України

Освітньо-професійна програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія

2021 - Український державний університет науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія

  

 

 Вгору: Освітньо-професійні програми