Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Студентські наукові гуртки

Основна тематика робіт гуртка "Електротермія"

І . Основні аспекти керування режимом плавлення сталі в дугових сталеплавильних печах

1. Стохастичні системи розпізнавання технологічних стадій в ДСП.

2. Формування вимог до характеристик координат електричного режиму ДСП.

3. Системи реалізації керуючих впливів.

4. Система формування характеристик координат ДСП за допомогою швидкодіючого електричного контуру.

5. Система керування координатами ДСП.

6. Система формування координат ДСП.

ІІ . Основні аспекти керування режимом плавлення феросплавів в рудовідновлювальних печах

1. Особливості термодинамічних процесів в ваннах печей.

2. Розподілення температурних полів.

3. Розподілення потужності та потенціалів в ваннах печей.

4. Газодинамічні режими роботи феросплавних печей.Вгору: Наукова діяльність