Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Безуглий Анатолій Володимирович photo

Безуглий Анатолій Володимирович

старший викладач

Контакти:

E-mail: anat.bezugliu@i.ua

Телефон : +380677193773

Кімната : 229

Освіта:

1. Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургійний інститут, 1966р., автоматизація і комплексна механізація металургійного виробництва, інженер-металург


 Навчальні дисципліни:

 1. Електричні вимірювання

 2. Силові перетворювачі

 3. Промислова електроніка


 Основні напрями наукових досліджень:

В науковому плані займається вивченням електричного кола сталеплавильних та феросплавних печей з потужною електричною дугою, а також особливостей електричного кола малої металургії та електрокальцинаторів.

Є автором 9 винаходів. Одна з розробок, яка впроваджена в промисловість - пристрій електричного розряду при допалюванні парів масла у вакуумкамерах агломераційних машин при утілізації окалини. 

Співавтор шести патентів, один з яких використовується в електрометалургії України та Китаю. 


 Професійні навички:

1. Приймав участь у запуску електрометалургійних агрегатів в Україні, Росії, Польші, Іраку та Китаю.

2. Працює на кафедрі з 1957 року.


 Наукові праці:

1. Symmetry of electric operating modes of three-phase electric arc furnaces according to harmonic spectrum / O.L. Bespalov, A.V. Bezugliy, A.V. Nikolenko, V. Iu. Kuvaev / INFACON XV – Proceedings of the 15th International Ferro-Allogs Congress, 25-28 February, 2018, Cape Town, South Africa, Vol.1: Furnace modeling 2, SAIMM Publications, Johannesburg, 2018. – P. 50(62).

2. Исследования электрических параметров работы трехфазных рудовосстановительных печей повышенной мощности / А.В. Безуглый, А.В. Николенко, В.Ю. Куваев/ Матеариалы VIII Ежегодной Международной Научно-технической конференции «Ключевые аспекты развития электрометаллургической отрасли». Киев, 19-20 квітня 2018. – С.61-68.

3. Моделирование теплового поля многоэлектродного электрокальцинатора / В.А. Безуглый, А.В. Николенко, М.В. Губинский / Матеариалы VIII Ежегодной Международной Научно-технической конференции «Ключевые аспекты развития электрометаллургической отрасли». Київ, 2018. – С.97-102.

4. Инновационная схема коммутации короткой сети современных рудовосстановительных печей / Ю.Е. Харламов, Лю Ли, А.В. Безуглый, В.А. Безуглый, А.В. Николенко, О.В. Замковой, А.Н. Овчарук / Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпро, 2017. – №17. – №2 (109). – С.102-109.


 Авторські свідоцтва та патенти:

1. Пат. 10702 Україна, МПК С01В 31/36, F27B 1/09. Спосіб отримання карбіду кремнію та електротермічна пічь для його здійснення / Гасик М.І., Овчарук А.М., Фільов О.С., Руденко В.К., Безуглий А.В., Таран О.Ю., Овчарук Д.С. (Україна). – №а201209825; Заявл. 14.08.2012; Опубл. 25.11.2014, Бюл. №22. – 6с.

2. Пат. 115408 Україна, МПК F27B 1/09, F27D 11/04, F27B 3/08. Електрокальцинатор для прогартовування вуглецевих матеріалів / Гасик М.І., Гріншпунт О.Г., Цибуля Є.І., Безуглий А.В., Шементов В.В. (Україна). – №а201609941; Заявл. 28.09.2016; Опубл. 25.10.2017, Бюл. №20. – 5с.

3. Патент на корисну модель №125280 Електрокальцинатор. 10.05.2018.Бюл.№9

 


Навчально-методичні праці:

1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Безконтактні системи керування електроприводами» для студентів спеціальності 7.05070204 – електромеханічні системи автоматизації та електропривод / Укл.: А.В. Ніколенко, В.В. Стьопкін,             А.В. Безуглий. – Дніпропетровськ: НметАУ, 2013. – 68с.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів» для студентів напряму 6.050702 – електромеханіка / Укл.: А.В. Ніколенко, В.В. Стьопкін, А.В. Безуглий. – Дніпропетровськ, НметАУ, 2013. – 48с.