Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ніколенко Анатолій Васильович photo

Ніколенко Анатолій Васильович

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: nikolenko.a.v.nmetau@gmail.com

Телефон : +380563748184

Кімната : 228А

Освіта, наукові ступені та вчені звання:

1. 1979. Інженер-електромеханік за спеціальністю «Електротермічне устаткування».

2. 1986. Кандидат технічних наук (Ph.D). В 1986 році захистив дисертаційну роботу на тему «Дослідження та оптимізація електричних режимів роботи надпотужних руднотермічних печей». Спеціальність 05.09.10 –електротермічні процеси і установки.

3. У 1997 році рішенням Вченої ради Державної металургійної академії України  присвоєне вчене звання доцента кафедри електротехніки, електрообладнання та промислової електроніки.


Навчальні дисципліни:

1. Електроматеріалознавство

2. Електропостачання промислових підприємств

3. Параметри та електричні режими металургійних печей


Основні напрями наукових досліджень:

Дослідження режимів функціонування електротехнічних комплексів та систем в металургії


Досвід в оцінюванні якості освіти:

Є гарантом групи забезпечення якості освітньої програми: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» підготовки магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


Наукові праці:

1. Preparation and preliminary analysis of data on energy consumption by municipal buildings  / Perekrest, A., Chornyi, O., Mur, O., Kuznetsov, A. Nikolenko // 2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.

2. Refined calculation of induction motor equivalent circuit nonlinear parameters by an energy method / M. Zagirnyak, D. Rod`kin,  lu. Romashykhin, Zh. Romashykhina, A. Nikolenko, V. Kuznetsov / Eastern Europen Journal of Enterprise Technologies. Applied physics. – Kharkiv, 2017. – №3/5(87). –  P.4-10.

3. О моделях функционирования асинхронного двигателя в условиях некачественной электроэнергии / В.В. Кузнецов, А.В. Николенко / Східно-Європейський журнал передових технологій. Енергозберігаючі технології та обладнання. – Харків, 2015. –  Вип.1/8(73). –  С.37-42.

4. Symmetry of electric operating modes of three-phase electric arc furnaces according to harmonic spectrum / O.L. Bespalov, A.V. Bezugliy, A.V. Nikolenko, V. Iu. Kuvaev / INFACON XV – Proceedings of the 15th International Ferro-Allogs Congress, 25-28 February, 2018, Cape Town, South Africa, Vol.1: Furnace modeling 2, SAIMM Publications, Johannesburg, 2018. – P. 50(62).

5. Ніколенко А. В. Математическое моделирование распределения энергии в объеме рабочего пространства трехфазной рудовосстановительной электропечи / А. В. Ніколенко, В. Ю. Куваєв, В. І. Нежурін. // Системні технології: Регіональний Міжвузівський збірник наукових праць. – 2019. – №2 (151). – С. 49–55.

6. Об особенностях регулирования электропривода с двухмассовой механической частью и нелинейной нагрузкой / [Л. В. Акимов, А.В. Ніколенко. В.В. Кузнецов та ін.]. // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2018. – №16. – С.87-95.

7. Предикатная модель в задаче оптимального выбора средств защиты асинхронного двигателя / [А.В. Ніколенко, Кузнецов, Н. М. Трипутень та ін.]. // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2018. – №16. – С. 30-36.

8. Разработка вероятностной модели цеховой электрической сети / В.В. Кузнецов, А.В. Николенко, В.П. Иващенко / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск:» Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №12(1121). – С.132-142.

9. Алгоритм распознавания в задачах повышения энергоэффективности асинхронных двигателей, работающих в условиях некачественной электроэнергии / В.В. Кузнецов, А.В. Николенко, В.П. Иващенко, Н.М. Трипутень / Вісник Національного технічного університету «Харьківський політехнічний інститут». – Харьків: НТУ «ХПІ», 2017. – Випуск 27 (1249). – С.95-98.

10. Инновационная схема коммутации короткой сети современных рудовосстановительных печей / Ю.Е. Харламов,  Лю Ли,  А.В. Николенко/ Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпро., 2017. – №2 (109). – С.102-109.


Навчально-методичні праці:

1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Надіність та діагностика електротехнічних систем» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (бакалаврський рівень) / Укл.: В.Є. Кажан, А.В. Ніколенко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 86с.

2. Наскрізна програма практики студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Рівень освіти – бакалаврський. / Розроб.: Ніколенко А.В., Кажан В.Є. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 40с.

3. Робоча програма переддипломної практики студентів (магістерський рівень) / Розроб.: Ніколенко А.В., Стьопкін В.В., Іващенко В.П. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 31с.

4. Методичні вказівки до виконання випускної роботи магістра / Розроб.: Ніколенко А.В., Кажан В.Є., Іващенко В.П. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 52с.