Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Іващенко Валерій Петрович photo

Іващенко Валерій Петрович

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail:

Телефон : +38 (056) 745 53 51

Кімната : 320

Освіта, наукові ступені та вчені звання:

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АІН України, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України. Нагороджен знаками "Відмінник освіти України", та "Петро Могила". Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут, (1972, інженер-металург). Перший проректор НМетАУ (2001 - тепер. час). Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: розробка процесів прямого безкоксового отримання рідкого металу з огрудкованого залізорудного матеріалу із застосуванням низькотемпературної плазми. Опублікував 380 наукових праць, у т.ч. 35 винаходів, підручник "Бескоксова металургія заліза", 24 монографії, у т.ч. "Плазменные процессы прямого получения металла в шахтных печах", "Доменный процесс", "Прямое получение металла с применением низкотемпературной плазмы".


Досвід в оцінюванні якості освіти:

Є членом групи забезпечення якості освітньої програми: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» підготовки магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


 Наукові праці:

1. Алгоритм распознавания в задачах повышения энергоэффективности асинхронных двигателей, работающих в условиях некачественной электроэнергии / В.В. Кузнецов, А.В. Николенко, В.П. Иващенко, Н.М. Трипутень / Вісник Національного технічного університету «Харьківський політехнічний інститут». – Харьків: НТУ «ХПІ», 2017. – Випуск 27 (1249). – С.95-98.

2. Оптимальні умови заходу прокату в моталку типу Гаррета/ В.М. Куваєв, В.П. Іващенко, Д.О. Іванов, І.В. Політов, Д.О. Бешта// Теория и практика металлургии. – 2017. – №1-2. – С.59-63.

3. Определение параметров выгрузки шихты из бункеров безконусного загрузочного устройства доменной печи/ В.П. Иващенко, Р.В. Кирия, А.Н. Селигей, В.И. Головко, М.А. Рыбальченко/ Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпро, НГУ. – 2017. Вип.52. – С.192-198.

4. Разработка вероятностной модели цеховой электрической сети / В.В. Кузнецов, А.В. Николенко, В.П. Иващенко / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск:» Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №12(1121). – С.132-142.

5. Система автоматизованого контролю температурних режимів термічної обробки сталевого виробу/ В.П. Іващенко, Г.Г. Швачич, О.В. Соболенко, М.О. Ткач// Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – №1. – С.142-146.

6. Розробка та перевірка адекватності динамічної електромагнітної моделі асинхронного двигуна що працює в умовах неякісної електроенергії / В.В. Кузнецов, А.В. Николенко, В.П. Иващенко /Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічних журнал. – Київ: Техніка. – 2014. – №15 (91). – С.292-301.

7. Система комплексной оценки текущего технологического состояния алюминиевого электролизера/ В.П. Иващенко, Г.И. Щербань, И.Ф. Червоный. – 2014. – №3-6. – С.91-97.

З іншими працями можна ознайомитись за посиланнями:

 


Навчально-методичні праці:

1.Робоча програма переддипломної практики стутентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістерський рівень) / Укл.: А.В. Ніколенко, В.В. Стьопкін, В.П. Іващенко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 31с.

2. Иващенко В.П., Белов А.А.Башков Е.А. и др. Информационные системы и технологии. Монография. Красноярск. 2011 -301с.

3.Иващенко В.П., Малий В.В., Антоненко С.В., Мазуркевіч О.І. Управління розвитком виробництва. Навчально – методичний посібник (з грифом МОН). Для студентів вищих навчальних закладів.- 2007. 142 с.

4.Іващенко В.П., Приходько В.В., Ясєв О.Г. Вступ до вищої освіти. Навчальний посібник. Дніпропетровськ РВА. «Дніпро – VAL», 2007.-191 с.

5. Іващенко В.П., Величко О.Г., Ясєв О.Г., Потап О.Ю., Рожков О.Д., Демченко А.І., Гришин О.М. Положення про кредитно – модульну систему організації навчального процесу в Національній металургійній академії України. Методичний посібник., м. Дніпропетровськ, НМетАУ. 2007. – 76 с.

6. Іващенко В.П., Величко О.Г., Потап О.Ю. Особливості підготовки фахівців з автоматизації в умовах кредитно – модульної системи організації навчального процесу. Тезисы докладов международной научно – практической конференции «Математические методы и информационные технологии в управлении, образовании науке и производстве», Мариуполь 2005.

7. Иващенко В.П., Егоров А.П., Потап О.Е., Степкин В.В. и др. Цифровые системы управления и обработки информации. Учебное пособие, НМетАУ, часть 1, Днепропетровск 2004. – 40 с.

8.Иващенко В.П., Егоров А.П., Потап О.Е., Степкин В.В. и др. Цифровые системы управления и обработки информации. Учебное пособие, НМетАУ, часть 2, Днепропетровск  2004 . – 63 с.

9.Иващенко В.П.,  Егоров А.П., Потап О.Е., Степкин В.В. и др. Цифровые системы управления и обработки информации. Учебное пособие, НМетАУ, часть 3, Днепропетровск 2004.-57 с.