Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Промислова теплотехніка",
спеціальность: 136 - Металургія

Кваліфікації

Бакалавр металургії за спеціальністю "Промислова теплотехніка" (навчання 4 роки), магістр зі спеціальності "Промислова теплотехніка" (навчання 2 роки)

Навики

Випускники здобувають знання та практичні навички з конструювання та екологічно безпечної експлуатації теплових агрегатів у металургії, машинобудуванні, у виробництві кераміки і вогнетривів, у харчовій промисловості та у сільському господарстві. По закінченню навчання можуть працювати на промислових підприємствах, у науково-дослідних і проектних інститутах, комерційних фірмах, навчальних закладах різного рівня акредитації.

Опис

Спеціалізація: "Теплотехніка, автоматизація та екологія високотемпературних агрегатів".

Щорічний ліцензійний обсяг прийому студентів - 50 осіб на денну та 25 осіб на безвідривну форму навчання.

Відповідно до угоди, укладеній між НМетАУ та Технічним університетом "Гірська академія" м. Фрайберг, студенти кафедри, що одержали кваліфікацію "бакалавр металургії" за фахом "Промислова теплотехніка" можуть продовжити подальше навчання в Німеччині. По закінченню навчання і після успішних захистів магістерської роботи в Німеччині та у НМетАУ їм присвоюється кваліфікація "магістр металургії", що підтверджується дипломами Технічного університету м. Фрайберг і НМетАУ.