Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Промислова теплотехніка",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Випускники здобувають знання та практичні навички з конструювання та екологічно безпечної експлуатації теплових агрегатів у металургії, машинобудуванні, у виробництві кераміки і вогнетривів, у харчовій промисловості та у сільському господарстві. По закінченню навчання можуть працювати на промислових підприємствах, у науково-дослідних і проектних інститутах, комерційних фірмах, навчальних закладах різного рівня акредитації.

Опис

Щорічний ліцензійний обсяг прийому студентів - 20 осіб на денну та 20 осіб на заочну форму навчання.

Відповідно до угоди, укладеної між НМетАУ та Технічним університетом "Гірська академія" м. Фрайберг, студенти кафедри, що одержали кваліфікацію "магістр металургії" за програмою підготовки "Промислова теплотехніка" можуть продовжити подальше навчання в Німеччині. По закінченню навчання і після успішного захисту магістерської роботи в Німеччині їм присвоюється кваліфікація "магістр металургії", що підтверджується дипломами Технічного університету м. Фрайберг і УДУНТ.

Дізнатися більше про програму підготовки "Промислова теплотехніка"