UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Сертифікат "Лідерство Європейського Союзу у запобіганні зміни клімату" News icon

Студенти-магістри спеціальності 101 "Екологія" Національної металургійної академії України отримали сертифікати про відвідування навчального модулю "Лідерство Європейського Союзу у запобіганні зміни клімату", створеного в ході проекту EUClim http://euclim.com, що виконувався протягом 2015-2018 років за програмою Jean Monnet Modules (Erasmus+). Цей модуль входить до складу дисципліни "Сталий розвиток у промисловості", який було запроваджено до складу магістерських освітніх програм НМетАУ в рамках виконання проекту HETES (2013-2017 роки, програма TEMPUS). 

Поздоровляємо переможців! News icon


22-24 квітня 2019 року у  м. Одеса відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Екологія», галузь знань 10 - Природничі науки, в якому взяли участь студенти НМетАУ Іванілова Катерина та Перепелиця Володимир під керівництвом доцента Матухно Олени. За результатами олімпіади Катерина Іванілова отримала диплом переможця ІІ ступеню, Володимир Перепелиця також виявив високий рівень знань та підготовки, завдяки чому команда НМетАУ (Іванілова К., Перепелиця В.) зайняла ІІІ командне місце. Поздоровляємо переможців! Пишаємось їх успіхами! Бажаємо цікавого дипломування і подальших успіхів у професійних справах!

Дякуємо Одеському державному екологічному університету за теплий прийом та щиру одеську гостинність!

Поздоровлення News icon

Поздоровляємо доцента кафедри ЕТОП Матухно Олену Вікторівну з отриманням сертифікату екологічного аудитора (Сертифікат ЕА № 233. Наказ Міністерства еколоігї та природних ресурсів України №452 від 26.12.18 р.). Бажаємо подальшого професійного розвитку та зростання!

ДИПЛОМ News icon

Вітаємо переможця II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологічна безпека» студентку каф. ЕТОП Іванілову Катерину Юріївну (гр. ЕО01-15) та її керівника доц. Матухно О.В., яка відбулася у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальністі 136 «Металургія»

6 лютого 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2019 № 89 л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  Склад експертної комісії:  Дешко Валерій Іванович – завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор; Ганжа Антон Миколайович – завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор  


 В період з 4 по 6 лютого 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальності 101 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальністі 136 «Металургія» News icon

Приступила до роботи експертна комісія для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальністі 136 «Металургія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Експертна комісія, призначена наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2019 р. № 89 л.

Склад експертної комісії: Дешко Валерій Іванович - завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор; Ганжа Антон Миколайович - завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Під час проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» студентами спеціальності 136 «Металургія» виконані комплексні контрольні роботи.             

 

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологія»

  30 січня 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2019 № 49 л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  Склад експертної комісії: Сафранов Тамерлан Абісалович – завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, м. Одеса,  доктор геолого-мінералогічних наук, професор; Лукашов Дмитро Володимирович – завідувач кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, доктор біологічних наук, професор.

 

  В період з 28 по 30 січня 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується. Також студентами спеціальності 101 «Екологія» виконані комплексні контрольнi роботи.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» News icon

З 28 по 30 січня в НМетАУ працювала експертна комісія для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

Склад експертної комісії:

 

Голова комісії – Сафранов Тамерлан Абісалович – завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, доктор геолого-мінералогічних наук, професор;

 

Лукашов Дмитро Володимирович – завідувач кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор

 

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Теплофізика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» News icon

Приступила до роботи експертна комісія для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Теплофізика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим рівнем вищої освіти

Склад експертної комісії:

Голова комісії – Рябенко Олександр Антонович – завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного господарства та природокористування, д.т.н., професор;

Гакал Павло Григорович – завідувач кафедри аерокосмічної теплоенергетики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», д.т.н., доцент

Подяка News icon

За прояв активної професійної та громадської позиції, активну участь в організації та проведенні щорічного конкурсу проектів та стартапів Іnnо Dnipro. Доктору технічних наук, проф. Єрьоміну О.О.  зав. кафедри Екології, теплотехніки та охорони праці.

Міська науково-технічна конференція News icon

Викладачі кафедри  проф. Єрьомін О.О., доц. Матухно О.В.,  Гупало О.В., Радченко Ю.М. взяли участь у ІІІ Міській науково-технічній конференції «Екологічні заходи міської влади на шляху до сталого розвитку»

 
 
G
M
T
 
 

Вітаємо! News icon

Єрьоміна О.О., Гупало О.В., та Матухно О.В. з одержанням сертифіката, який підтверджує участь
у навчанні з акредитації на відповідність ДСТУ ISO 14065.

Навчання проведено 13 вересня 2018 р. у м. Київ, Україна

 

 

Нагорода News icon

23 березня 2018 року в Дніпровському національному університеті iм. Олеся Гончара відбувся       II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питания співробітництва з Європейським Союзом» де  Ляпченко А.Є. одержала диплом IІІ ступеню. Вітаємо!

G
M
T
 
 

Круглий стіл «Викладання корпоративної соціальної відповідальності та Цілей сталого розвитку: реалії та перспективи» News icon

   14 грудня 2017 року за підтримки Програми сприяння зеленій модернізації української економіки, Програми розвитку ООН, Центру «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності» та Інституту вищої освіти НАПН України у м. Київ відбувся Круглий стіл «Викладання корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та Цілей сталого розвитку (ЦСР): реалії та перспективи», в якому взяла участь доцент кафедри екології, теплотехніки та охорони праці Національної металургійної академії України Матухно О.В.

   Зелені рішення є невід’ємною складовою Сталого розвитку, а КСВ – одним з інструментів його досягнення. Саме відповідальний підхід бізнесу до екологічних, соціальних та економічних наслідків своєї діяльності дозволяє досягти Сталого розвитку.

    На думку Матухно О.В. викладання КСВ у навчальних закладах дозволить сформувати «зелений світогляд» та відповідальне ставлення нового покоління до питань захисту довкілля, охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування.

   Молоді фахівці з навичками КСВ, знанням та розумінням ЦСР володітимуть системним підходом до вирішення різноманітних проблем, що постають перед бізнесом, а тому мають бути більш затребуваними роботодавцями.

Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» News icon

7 грудня 2017 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ) відбувся ІІ тур ІІI Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні». Студент кафедри ЕТОП Саєвський Д.Д. (гр. ЕО901-12) з науковою роботою на тему «Дослідження проблем пов’язаних з виконанням геодезичних робіт та постановки на кадастровий облік курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних ресурсів країни» (керівники доц. Саввін О.В., Матухно О.В.) отримав Диплом ІІІ ступеню.

Семінар "Екологічна просвіта" для студентів екологів News icon

27 жовтня у Департаменті екології та природних ресурсів Дніпро ОДА відбувся восьмий практичний семінар "Екологічна просвіта для студентів". Розпочинаючи екологічну просвіту для студентів та викладачів еконапрямку Департамент екології відвідали студенти екологи  НМетАУ. На ньому розповідали, як заповнювати онлайн декларацію про відходи, замовляти висновок екоекспертизи чи довідку про величини фонових концентрацій та багато інших цікавих питань.

Фотографії

Відеоролик

 

Підсумки XVIII міжнародної конференції «Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії – 2017» News icon

 

10 – 13 жовтня 2017 р. у Національній металургійній академії України відбулася чергова XVIII Міжнародна конференція «Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії». Метою проведення заходу стало обговорення результатів наукових робіт, а також визначення перспективних напрямків розвитку прикладної науки і металургійного виробництва.

У роботі конференції взяли участь 289 осіб, серед яких 254 українських та 35 іноземних фахівців з 7 країн Світу: Польщі, Німеччини, Словаччини, Хорватії, Сполучених Штатів Америки, Греції та Узбекистану. Загалом в роботі конференції прийняли участь фахівці з 25 закладів вищої освіти та 28 наукових установ, промислових підприємств та організацій.

Нагорода

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2013 року № 1047 «Про затвердження положення
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 147/23959  
та з метою відзначення
науково-педагогічних працівників за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність

та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління 

Нагородили нагрудним знаком «Відмінник освіти» 

ЄРЬОМІНА Олександра Олеговича,

завідувача кафедри екологи, теплотехніки та охорони праці НМетАУ

Нагорода News icon


Департамент освіти і 
науки Дніпропетровської облдержадміністрації нагородив 

ГУПАЛО Олену Вячеславівну
,

доцента кафедри теплотехніки та екології металургійних печей НМетАУ, кандидата технічних наук
за особисті трудові досягнення у професійній, науковій діяльності, бездоганну працю, особисті заслуги
під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з формуванням і забезпеченням реалізації державної політики
у сфері освіти і науки, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди відзначення Дня науки

XVIII міжнародна конференція «Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії – 2017»

 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XVIII международной конференции «Теплотехника, энергетика и экология в металлургии – 2017», которая состоится в Национальной металлургической академии Украины (г. Днепр) 10 – 13 октября 2017 г.

 

 Организаторы конференции

 • Министерство образования и науки Украины
 • Национальная металлургическая академия Украины
 • Wydział inżynierii produkcji i technologii materiałów, Politechnika Częstochowska, (Польша)
 • SITPH, koło naukowe Politechnika Częstochowska, (Польша)
 • Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины
 • Академия наук высшей школы Украины
 • Государственное научное учреждение «Институт модернизации содержания образования»
 • Федерация организаций работодателей Днепропетровской области
 • ООО «СИНТЕЗСИСТЕМА»
 • ООО «СОАП ЭКО»

Партнеры конференции

 • Technische Universität Bergakademie Freiberg  (Германия)
 • Technical University Kosice  (Словакия)
 • University of Zagreb  (Хорватия)
 • Белорусский национальный технический университет  (Республика Беларусь)
 • AGH University of Science and Technology (Польша)


Проблематика конференции

1.  Промышленная теплоэнергетика.

2.  Конструирование металлургических печей и их элементов.

3.  Моделирование теплофизических и физико-химических процессов в металлургии и энергетике.

4.  Процессы сжигания топлива и топливосжигающие устройства.

5.  Эффективное использование энергии и ресурсов в металлургии.

6.  Экологические проблемы металлургии и энергетики. Технологии защиты окружающей среды.

7.  Энергоэффективные технологии и оборудование обработки металлов давлением.

8.  Энергоэффективный операционный менеджмент и инженерия производства.

9.  Энергоэффективные материалы и технологии их получения.

10.  Опыт, проблемы и перспективы инженерного образования. Экологизация высшего образования с целью подготовки специалистов для устойчивого развития промышленности.

Языки конференции: украинский; польский; русский; английский.

 

Научный комитет

Augustin Varga (Кошице, Словакия)

Vladimir Modrák (Кошице, Словакия)

Alexander S. Chausa (Bratislava, Словакия)

Gerd Walter (Фрайберг, Германия)

Henryk Dyja (Ченстохова, Польша)

Henryk Radomiak (Ченстохова, Польша)

Ján Kizek (Kosice, Словакия)

Jarosław Boryca (Ченстохова, Польша)

Ladislav Lazic (Сисак, Хорватия)

Marcin Knapiński (Ченстохова, Польша)

Tomasz Wyleciał (Ченстохова, Польша)

Monika Zajemska (Ченстохова, Польша)

<p class="Nor ...


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Збірник "ТТПТ"

Історія кафедри

Навчальний процес

Збірник "МТ"

Наукова діяльність

Освітні програми

Дистанційне навчання

Освітнi програми

Акредитація спеціальностей

Графік взаємовідвідувань та відкритих лекцій викладачів кафедри

Конференції

Методичні вказівки

Випускники кафедри