Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бакалаври

Фізична хімія і аналітичний контроль   - викладач к.х.н., доц. Ісаєва Людмила Євгенівна

Закони термодинаміки для металургів - викладач д.т.н., проф. Камкіна Людмила Володимирівна

Сировина для виробництва металів і сплавів - викладач д.т.н. Мяновська Яна Валеріївна

Вступ до аналізу фазових рівноваг   -  викладач к.т.н., доц. Надточій Анжела Анатоліївна

Експертиза процесів металургійного виробництва - викладач к.т.н., доц. Бабенко Олександр Вікторович

Сучасні переплавні рафінуючі процеси - викладач к.т.н., доц. Гришин Олександр Михайлович

Взаємодія фаз у металургійних системах    - викладач к.т.н., доц. Надточій Анжела АнатоліївнаВгору: Силабуси вибіркових дисциплін загальноуніверситетського каталогу