Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси дисциплін

ВП05 - ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КЕРАМІКИ І ВОГНЕТРИВІВ

ВП03 - Новітні технології в виробництві кольорових металів

ВП01 - ТЕПЛОФІЗИКА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ВП02 - Енерготеплові розрахунки в процесах переробки горючих копалин

ВП04 - ОДЕРЖАННЯ НАНОПОРОШКІВ ТА МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ

ВП07 - Методи дослідження теплофізичних властивостей палива та тепломасообмінних процесів при його спалюванні

ВП09 - Методи досліджень прогресивних теплотехнологій енергетичного використання біомаси

ВП08 - РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ У ШАРОВИХ АПАРАТАХ

ВП06 - МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ГЛОБАЛЬНОГО ПІДХОДУ

ОЗ01 - ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ОЗ02 - Філософія науки

ОЗ03 - Підготовка та документування результатів наукової діяльності

ОЗ04 - Інформаційні технології в наукових дослідженнях

ОЗ05 - Патентно-інформаційні дослідження

ОЗ06 - УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯМИ

ОП01- Особливості викладання професійних та практичних дисциплін зі спеціальності «Теплоенергетика»

ПП01 - АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКАВгору: 144 - Теплоенергетика