Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

121 - Інженерія програмного забезпечення, бакалаврат, робочі програми

Робочі програми обов'язкових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки

Історія та культура України
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія та політологія
Іноземна мова
Фізична культура
Основи екології та безпека життєдіяльності
Основи охорони праці
Економiка,підприємництво та менеджмент

Робочі програми обов'язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки

Вища математика
Дискретна математика
Теорія імовірностей та математична статистика
Методи обчислювальної математики
Фізика
Алгоритмізація та програмування
Об'єктно-орiєнтоване програмування
Архiтектура комп`ютерiв
Органiзацiя баз даних та знань
Електротехнiка
Електроніка
Комп’ютерна графіка
Мова програмування Java
Проектування інформаційних та програмних систем
Якість та тестування програмного забезпечення
Комп’ютерні мережі
Алгоритми та структури даних
Математичні методи дослідження операцій
Методи та системи штучного інтелекту
Системний аналіз
Засоби програмування комп’ютерної графіки
Розробка людино-машинного інтерфейсу
Програмування мобільних і вбудованих систем
Управління ІТ-проектами
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технології захисту інформації
Інтелектуальний аналіз даних
Економіка програмного забезпечення

 

 Вгору: Учбовий процес