Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бібліотека інформує

 

Це було нещодавно, це було давно

 

2021 р. – рік змін у навчальній та науковій діяльності НМетАУ. Ми стали інститутом у складі університету. Час покаже позитивні або негативні моменти цих перетворень.

Але у нас є історія, наша історія, історія розвитку та процвітання металургійної академії. І ми нею пишаємося. Вона відображена у виданнях:

 

1. Державна металургійна академія України [Текст]: Історія становлення вузу та розвитку його науково-педагогічних шкіл/ за ред. акад. НАН України Ю.М. Тарана-Жовніра. - Дніпропетровськ: Пороги, 1999. - 312 с. 

2. Державна металургійна академія України  [Текст]: проспект/ під заг. ред. Ю.М. Тарана-Жовніра. - Дніпропетровськ: "Преса України", 1999. - 62 с.

3. Національна металургійна академія України в іменах [Текст]: енциклопедичний довідник/ редкол.: ректор НМетАУ, проф.  О.Г. Величко та ін. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. - 320 с.

 

               

 

4. Національна металургійна академія України [Текст]: презентаційне видання/ ред. кол.: ректор НМетАУ, проф. О.Г. Величко та ін. - К.:Логос Україна, 2015. - 320 с.

5. Дніпропетровщина - регіон ідей: Науковий потенціал Дніпропетровщини [Текст]: інформаційний збірник науково-інноваційних ідей розвитку Дніпропетровської області. Вип. 2 '2010/ уклад.: Г.Б. Мегега, А.Л. Демура, О.І. Демчик та ін., відпов. за випуск д.т.н., проф. С.Ф. Власов. - Дніпропетровськ, 2010. - 62 с.

6. С.М. Фахрутдінова. Історія розвитку бібліотеки НМетАУ:(1930-2012) [Текст] / С.М. Фахрутдінова; МОНУ, НМетАУ. - Дніпро: НМетАУ, 2021. - 54 с. - російською мовою.

 

              

 

Думка написати про бібліотеку НМетАУ виникла давно. І ось нарешті, "Історія розвитку бібліотеки НМетАУ: (1930-2012)" побачила світ.

Не всі події вдалося висвітлити, не про всіх співробітників докладно розповісти. Але найважливіші моменти у роботі бібліотеки знайшли свій відбиток на сторінках даного видання.

З повною впевненістю можу сказати, що в успіху кожного вченого, викладача та студента є і частка праці співробітників бібліотеки.

Тих, хто зацікавився історією розвитку бібліотеки, запрошуємо відвідати читальний зал наукової літератури (новий корпус бібліотеки, 2-й поверх).

Видання буде цікавим і студентам інституту.

Зам. директора НТБ УДУНТ Фахрутдінова С.М.

Інформаційні повідомлення


Бібліотека