UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Інформація

Гуманітарному факультету 20 років.

 У 2012 р. виповнюється 20 років з часу відкриття гуманітарного факультету в Національній металургійній академії України. Поява такого структурного підрозділу у вищому навчальному закладі технічного профілю було продиктовано умовами того часу. Через  труднощі, в яких опинилась українська промисловість у наслідок розпаду радянської економіки, існували реальні труднощі з працевлаштуванням випускників академії.
У 1992 р. завдяки ініціативі колишнього ректора академії Тарана –Жовніра Ю.М.  перед факультетом було поставлено завдання щодо створення студентам умов для паралельного опанування другою спеціальністю гуманітарного профілю. Це певною мірою розширювало можливості працевлаштування майбутніх фахівців. Набуття знань та вмінь у царинах менеджменту, маркетингу, банківської діяльності, програмування, психології, соціології та політології, креатології, перекладу та ін. значною мірою збільшувало конкурентоспроможність наших випускників.
Другу спеціальність у 1992 – 2002 рр. на факультеті набуло близько 2 тис. студентів, завдяки чому вони зуміли знайти перші робочі місця на підприємствах, у різних установах, банках в якості менеджерів, операторів  та програмістів, перекладачів та ін. А для тих випускників, які почали трудову діяльність за своєю технічною спеціальністю, отримані знання інтелектуально й духовно збагатили їх, і, безумовно, сприяли  професійному зростанню. Ми з гордістю констатуємо той факт, що на гуманітарному факультеті, наприклад, навчались свого часу професори Головко О.М., Селівьорстов В.Ю., доценти Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б., Рулікова Н.С., Квасова Л.С., Аюпова Т.А. та ін.
 У 2001 р. перед колективом факультету постали нові завдання, коли на виконання рішення ректорату почалася підготовка фахівців гуманітарних напрямів на стаціонарі.  Керівництво академії вчасно відчуло тенденції нового часу, актуальність випуску спеціалістів,  інтереси яких знаходяться на межі технічних та гуманітарних знань.
Спочатку було отримано ліцензію на випуск спеціалістів у галузі інтелектуальної власності. Адже у країні й досі існує дефіцит кваліфікованих фахівців з питань створення об’єктів інтелектуальної власності, охорони й захисту права на інтелектуальний продукт (винахід, промисловий зразок, торгівельну марку, комп’ютерну програму, базу даних, комерційне найменування, наукове відкриття, комерційну таємницю та ін.), вирішення  питань передачі права користування чи продажу такого продукту.
 Суверенна Україна відчула нестачу у документознавцях, інформаційних менеджерах, референтах органів управління, інформаційних аналітиках, працівниках інформаційних служб підприємств та установ, органів науково-технічної інформації. Згодом на факультеті почали підготовку спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності, які орієнтовані на діяльність у державних органах управління різних рівнів, інформаційних агенціях та інформаційно-аналітичних службах, у центрах науково-технічної інформації, стандартизації і сертифікації промислової продукції, патентних і маркетингових підрозділах різноманітних установ, у кадрових та діловодних службах, у засобах масової інформації.  
З 2004 р. НМетАУ займається підготовкою перекладачів з англійської та німецької мов. Їхні професійні знання дозволяють здійснювати письмовий переклад технічних, наукових, соціально-економічних, ділових текстів, проводити усний послідовний та синхронний переклад під час ділових переговорів, зустрічей, конференцій. Активне міжнародне співробітництво у різних сферах створює попит на таких фахівців в українському суспільстві.
Нарешті треба зазначити, що академія цього ж року розпочала підготовку за напрямом «Педагогіка» спеціалістів з професійної освіти у галузі металургії. Кафедра інженерної педагогіки разом із підрозділами металургійного профілю готує майбутніх викладачів технічних та технологічних дисциплін для професійних училищ, технікумів, коледжів та ін. навчальних закладів.
Підготовка до ліцензування й проведення навчального процесу за вказаними спеціальностями спонукали співробітників факультету до напруженої організаційної, методичної та наукової роботи. На факультеті  з’явились нові випускаючі кафедри (інтелектуальної власності, документознавства та інформаційної діяльності, інженерної педагогіки), наповнилась новим змістом діяльність кафедри філології, яка тепер стала кафедрою перекладу та іноземних мов. Інші кафедри факультету також брали активну участь у розробці навчальних планів та підготовці до випуску фахівців за новими спеціальностями.
Цей період становлення факультету супроводжувався значним творчим ростом та підвищенням кваліфікації багатьох співробітників факультету. За останні  роки захищено 5 докторських і 12 кандидатських дисертацій, видано 25 наукових монографій, опубліковано понад 600 наукових статей. Провідні викладачі факультету отримали почесні звання «Заслужений працівник освіти України» (доцент Британ В.Т.) та «Заслужений працівник фізичної культури та спорту України» (доцент Хаджинов В.А.).
Сьогодні до складу гуманітарного факультету входять 8 кафедр (історії та українознавства, філософії та політології, фізичного виховання, перекладу та іноземних мов, документознавства та інформаційної діяльності, інтелектуальної власності, інженерної педагогіки), на яких працює понад 110 викладачів та співробітників, серед них - 10 професорів, докторів наук та  близько 60 кандидатів наук, доцентів. На факультеті навчається понад 320 студентів, серед яких до 20% є відмінниками навчання.
Кількість випускників факультету складає вже близько 550 осіб. Багато з них працює за профілем набутої спеціальності.
Так, Безугла О. - помічник керівника  ПАО «Лінде Газ Україна», Чеканова Н. – перекладач, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності компанії «Варітек», Максименко Л. -  РR-менеджер у компанії з Інтернет технологій, Єресько О. - фахівець з РR-проектів,   Кашубська А. – провідний спеціаліст Управління внутрішньої політики Дніпропетровського міськвиконкому, Бондаренко Ю. – фахівець з комп’ютерної техніки у СШ ? 87, Столярова А. – викладач технікуму ? 17, Оплаканець Н. – секретар навчальної частини гірничо-технологічного ліцею, Сенюк Р. – заступник генерального директора ДНДПІ Титану, Давидович О. – завідувач патентного відділу ІТМ, Трикоз А. – головний спеціаліст Антимонопольного комітету, Свєшнікова А. – провідний спеціаліст патентного сектору ДП УкрДіпромез, Горяна М. - інженер відділу інтелектуальної власності ІЧМ.
Нові багатогранні завдання постають перед колективом факультету у світлі здійснення положень «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року»,  відповідно до якої передбачається формування нової якості життя, створення суспільства знань, підвищення соціальної активності громадян, культурна та політична консолідація нації.
Інтелектуальний потенціал нації є базовим елементом формування суспільства знань, дієвим ресурсом динамічного зростання економіки країни. Розвиток цього потенціалу передбачає створення умов для отримання якісної освіти та приєднання до скарбів світової культури. Тому актуальним завданням для нас є: впровадження європейських стандартів якості освіти, посилення наукової складової  в освітянській діяльності, подальше підвищення студентами і викладачами рівня володіння іноземними мовами.
Культура як феномен потужно впливає на розвиток новітніх технологій, кваліфікаційний рівень викладачів, ефективність прийняття менеджерських рішень, мотивацію виробничої діяльності.
Модернізація нашої країни неможлива без участі молоді як соціальної групи, найбільш схильної до новацій та перетворень. Тому завданням гуманітарної освіти є підвищення соціальної активності молоді, створення механізмів залучення її до громадської та суспільної діяльності.
Відповідальні  завдання надихають на  досягнення нових позитивних результатів.


Додаткиfacebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація

Вчена Рада факультету

Життя факультету на фото