Національна металургійна академія України

Про організацію літньої сесії 2019-2020 навч. року

Керуючись листом Міністерства освіти і науки України №1 / 9-178 від 27.03.2020 та розпорядженнями керівництва НМетАУ, контрольні заходи зі студентами (здача виконаних робіт, прийом заліків та іспитів) будуть проведені викладачами кафедри з використанням технологій дистанційного навчання в період з 11.05 по 08.06. 2020 (див. нижче) відповідно до графіків навчального процесу (конкретні терміни для конкретної групи можна уточнити у співробітників деканату або викладачів відповідних дисциплін - див. розділ "Консультації")

Інформаційні повідомлення


Кафедра теорії, технології та автоматизації металургійних процесів