Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри

В гуманітарній підготовці студентів-металургів важливе значення завжди приділялось курсу філософії. В довоєнний період (з 1930 р.) його читали спочатку на кафедрі діалектичного та історичного матеріалізму (завідувач – Я.І. Тарасенко), згодом – на кафедрі гуманітарних наук (завідувач – С.С. Кловская). В повоєнні роки курс філософії читали викладачі кафедри марксизму-ленінізму (завідувачі – О.І. Кучук і доцент І.І. Гаращенко), пізніше – марксистсько-ленінської філософії і наукового комунізму (завідувачі – доценти О.О. Бутенко та А.К. Фоменко). З 1977 р. кафедра філософії існує як окремий підрозділ вузу (за цей період кафедрою завідували доценти А.К. Фоменко, В.П. Кошарний, В.О. Пелих, І.О. Аврахов).
За цей довгий час змінювалися не тільки назви кафедри, але й зміст і структура дисциплін. В радянські часи курс філософії складався з діалектичного та історичного матеріалізму і носив значною мірою догматичний характер. Із другої половини 1980-х років кафедра перейшла на читання єдиного курсу філософії. Після 1991 року в структурі курсу філософії відбулися серйозні зміні, пов’язані з деідеологізацією філософської думки. Викладачі кафедри провели значну роботу по реформуванню відповідних дисциплін (філософії, релігієзнавства, логіки, етики, естетики). Все це потребувало вдосконалення відповідної учбової та методичної бази. Зокрема, це стосується навчальної та методичної літератури. Лише за останні роки були видані навчальні посібники: „Краткий курс формальной логики с элементами символической” (проф. Капітон В.П.), „Філософія стародавнього світу. Соціальні теорії античності” (проф. Пронякін В.І.), „Основи філософського аналізу суспільства” (проф. Халапсіс О.В.) та ін. Доцент Аврахов І.О. приймав участь у складі авторського колективу в написанні навчального посібника „Вступ до філософії” (частини 1-2).
Одним із ключових напрямків роботи кафедри є підвищення фахового рівня викладачів. Якщо в 1935 році на кафедрах суспільних наук Металургійного інституту не було жодного викладача с науковим ступенем чи вченим званням, а у 1941 році було лише два доценти, то нині лише на одній кафедрі філософії працюють два професори і чотирі доценти. Велике значення колектив кафедри філософії приділяє роботі зі студентами, пробудженню у них творчої думки, інтересу до наукової роботи, формуванню ґрунтовної світоглядної позиції. Для цього передбачене написання студентами рефератів, виступи на семінарських заняттях зі всебічним їх обговоренням. Втім, така робота ведеться не лише під час навчального процесу, а й за його межами. Так, в рамках щорічних конференцій „Молода академія” працює секція „Філософія та релігієзнавство” (керівник секції професор О.В. Халапсіс), яка збирає доволі чисельну студентську громаду. Тези кращих доповідей виходять друком.


Зображення

image 1.jpg

Колектив кафедри

image 2.jpg

В предметній аудиторіїВгору: Наукова діяльність