Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Студентському науковому клубу "Громадянин і суспільство" вже рік

Студентському науковому клубу "Громадянин і суспільство" вже рік

         З нового навчального року на базі кафедри соціології та політології НМетАУ продовжив свою діяльність студентський науковий клуб «Громадянин і суспільство» за керівництвом доц. Бродецької Ю.Ю. та викл. Кравець А. Ю.

Цього року до обговорення найактуальніших тем суспільного і політичного життя долучилися студенти гр.ДІ01 – 1,2, ФІ01 -10-1,2,3 та гр. ТЕ-02-11, ТЕ-01-11, МЕ-01-11, АВ-01-11. Кураторами клубу були запропоновані наступні теми: «Суспільство як простір людських відносин: перспективи та умови формування здорового суспільства», «Соціальні нерівності як відображення соціокультурного дисбалансу суспільства», «Молодіжні громадські організації України та світу»,   «Міжнародна політика України». На засіданнях клубу розглядались питання умов і ресурсів формування стабільного (здорового) суспільства та можливості його побудови в рамках українського суспільного простору. Учасники засідання активно дискутували стосовно проблем сучасності та їх впливу на розвиток особистості. Також були обговорені наявні молодіжні організації України та світу, висвітлена можливість участі в їх діяльності. Особливий резонанс викликала тематика міжнародної політики України, яка є вельми актуальною сьогодні. Учасники дискусії прийшли до висновку, що молодіжним організаціям слід більш гучно заявляти про себе, а міжнародна політика України має бути багатовекторною. Всі ці теми можуть бути базою формування світогляду молодої людини, її розуміння себе й своєї ролі в сучасних суспільних і політичних процесах. Сучасна студентська молодь не достатньо обізнана в запропонованій проблематиці, а лекційного матеріалу не завжди достатньо, саме тому подібні питання мають бути винесені на засідання студентського наукового клубу та в якості доповідей на Всеукраїнську науково-технічну конференцію студентів і молодих вчених «Молода академія 2013». Дякуємо нашим студентам за активність та високий рівень соціальної і політичної свідомості! 

Студентське життя


Кафедра філософії та політології