UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

НМетАУ надає унікальну можливість усім, хто має базову або повну вищу освіту УСІХ напрямів підготовки одержати диплом магістра зі спеціальності "Менеджмент", спеціалізація "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ" чи "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

НМетАУ надає унікальну можливість усім, хто має базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр)  вищу освіту усіх без виключення напрямів підготовки одержати диплом державного зразка (магістра) зі спеціальності "Менеджмент", спеціалізації "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ" та "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ".

Інтелектуальна власність (ІВ) - найприбутковіший товар в світовій економіці!

Об'єкти права ІВ - це винаходи, промислові зразки, торгівельні марки, комп'ютерні програми, бази даних, комерційні найменування, твори літератури і мистецтва, аудіо-, відеограми, наукові відкриття, сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця і т.п.
Знання у сфері ІВ - це гарантія високого рівня конкурентоспроможності особи, підприємства, країни на ринку праці, товарів і послуг.

Наші студенти отримують повну вищу освіту за н
апрямком "Менеджмент", кваліфікація "Магістр з інтелектуальної власності", оволодівши знаннями з наступних блоків дисциплін:

- Право ІВ;
- Економіка ІВ;
- Маркетинг ІВ;
- Набуття прав ІВ;
- Розпорядження правами ІВ і їх захист;
- Управління ІВ;
- управління інноваційною діяльністю.
Випускники кафедри ІВ знають, як примножити капітал, активи підприємства, використовуючи ІВ (нематеріальні активи) і вміють:
- сприяти створенню об'єктів ІВ, які є результатом творчої діяльності;
- охороняти та захищати права ІВ в Україні та за її межами, застосовуючи національну і міжнародну законодавчі бази;
- проводити патентно-інформаційні і маркетингові дослідження у сфері ІВ;
- оцінювати вартість прав на об'єкти ІВ;
- здійснювати комерціалізацію прав ІВ;
- управляти ефективним використанням об'єктів ІВ на всіх етапах їх життєвого циклу;
- використовувати методи ухвалення управлінських рішень у сфері ІВ тощо.
Одержавши кваліфікацію Професіонал інтелектуальної власності, наші випускники можуть займати такі посади на підприємствах, організаціях, фірмах, як:
- керівник підрозділу з питань ІВ;
- фахівець з ІВ;
- менеджер-маркетолог (у сфері ІВ);
- науковець (у сфері ІВ) тощо.
З одержанням досвіду роботи у сфері ІВ і з подальшим підвищенням кваліфікації стає можливим отримання таких затребуваних престижних професій, як:
- оцінювач вартості прав на об'єкти ІВ;
- патентний повірений.

Управління проектами (УП) є однією з актуальних та прогресивних управлінських технологій. Підготовка фахівців орієнтована на формування компетентностей, які забезпечують вирішення професійних завдань у сфері УП та програмами з використанням сучасних підходів  та функцій управління, технологій прийняття управлінських рішень, інформаційно-комунікаційного забезпечення проектної діяльності, управління маркетинговою діяльністю в проекті, управління ресурсами, ризиками, якістю проекту.

Навчаючись, наші студенти оволодівають основними знаннями та навичками з дисциплін:

- «Зміст проекту»,

- «Ресурсне забезпечення проекту»,

- «Ризики проекту та управління ними»,

- «Управління якістю проекту»,

- «Управління ІТ-проектами»,

- «Прийняття управлінських рішень у проекті» та ін.

Прийом на навчання відбувається за денною, заочною, паралельною формами освіти.
Вступні іспити для студентів НМетАУ передбачені у формі тестування. Для вступу в магістратуру необхідно здати 3 іспити - з іноземної мови (ЗНО), по менеджменту-зміна напрямку навчання (необхідно здати, якщо абітурієнт не вчився за фахом "Менеджмент") і по спецпредмету.
Докладнішу інформацію можна одержати на кафедрі інтелектуальної власності та управління проектами НМетАУ.

Наша адреса:кафедра ІВ та УП (кімн. 234, 264, 341, 342), Гуманітарний факультет,НМетАУ,пр. Гагаріна 4,м. Дніпропетровськ 49600, Україна. 

Тел. кафедри: (066) 728-62-07

Зав.каф.Н.П.Корогод: 47-42-15.

e-mail:
kaf.is@metal.nmetau.edu.ua


Зображення

image diplom.jpgВгору: Абітурієнтам


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Рейтинг кафедри

Міжнародний науково-практичний семінар

Навчальний процес

Наукова діяльність

Випускники

Абітурієнтам

Підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Акредитація освітньо-професійних програм "Інтелектуальна власність" та "Управління проектами" спеціальність 073 Менеджмент

Освітнi програми

Матеріали конференцій проведених кафедрою

Теми випускних робіт магістрів