Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Співпраця зі стейкхолдерами на кафедрі «Інтелектуальної власності та управління проєктами»

6 вересня 2023 року відбувалася зустріч зі стейкхолдером ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва» Тубольцевим Леонідом Григоровичем, кандидатом техн. наук, старшим науковим співробітником, Заслуженим працівником промисловості України, завідувачем Науково-організаційного відділу Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України.

Під час зустрічі з членами групи забезпечення якості навчання освітньо-професійної програми «Комплаєнс металургійного виробництва» Тубольцев Л.Г. докладно зупинився на проблемах розвитку металургійного виробництва в повоєнний та післявоєнний періоди; підкреслив важливу роль освітньо-професійної програми у підготовці майбутніх фахівців в галузі металургії та управління металургійним виробництвом; поділився досвідом налагодження стосунків із партнерами та розповів про наукові проєкти, що наразі реалізуються за ініціативи та участі ІЧМ НАН України. По завершенні зустрічі із керівництвом кафедри та членами групи забезпечення якості навчання ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва» були обговорені перспективи та напрями подальшого наукового співробітництва, питання покращення навчально-методичного забезпечення дисциплін ОПП. Леонід Тубольцев надав цінні пропозиції щодо розвитку та удосконалення ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва».

Інформаційні повідомлення


Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами