Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

30 серпня 2023 року відбулося засідання групи забезпечення якості нової освітньо-професійної програми «КОМПЛАЄНС МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА» магістерського рівня

30 серпня 2023 року відбулося засідання групи забезпечення якості нової освітньо-професійної програми «КОМПЛАЄНС МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА» магістерського рівня

30 серпня 2023  року відбулося засідання групи забезпечення якості освітньо-професійної  програми «Комплаєнс металургійного виробництва» (магістерський рівень). 

У межах порядку денного обговорювалися питання:

1)  про результати прийомної компанії 2023 року та набір контингенту здобувачів ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва»;

2) про розгляд зауважень та пропозицій від науково-педагогічних працівників, студентів та стейкхолдерів щодо покращення та удосконалення ОПП;

3) затвердження навчальних програм, силабусів ОПП;

4) формування бази вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки за ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва» кафедри на 2023-2024 н.р.;

5) аналіз відповідності викладачів ОПП ліцензійним умовам та напрями його удосконалення та покращення на наступний навчальний рік;

6) аналіз навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення ОПП та рекомендації підвищення його якості.

Гарант ОПП професор Андрій СЕЛЕГЕЙ

Інформаційні повідомлення


Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами