Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Інноваційно-правовий менеджмент / бакалавр",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Кваліфікації

бакалавр менеджменту

Навики

Випускники ОПП "Інноваційно-правовий менеджмент"здатні розвʼязувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі менеджменту інноваційно-правової діяльності, що передбачає застосування теорії менеджменту, управління інноваційною діяльністю, інноваційними технологіями і проєктами, правовим забезпеченням інноваційної діяльності, набуттям прав на обʼєкти інтелектуальної власності, науково-технічної та інформаційної діяльності, трансферу технологій на основі прийняття управлінських рішень в умовах, що характеризується комплексністю та невизначеністю.

Опис

Освітня програма "Інноваційно-правовий менеджмент"  носить прикладний  характер та зорієнтована на активну діяльність випускників у сфері інноваційного менеджменту й права, та розвиток перспективи підготовки фахівців з інноваційно-правового менеджменту на демократичних, інноваційних та правових засадах відповідно до компетентісного підходу. Відмінність програми полягає у між дисциплінарній спрямованості підготовки фахівців з інноваційно-правового менеджменту (поєднанні управлінських, організаційно-правових та економічних підходів). Можливість участі у програмах міжнародноі академічноії мобільності. 
Освітня програма "Інноваційно-правовий менеджмент" ураховує потреби у фахівцях  сфери інноваційної діяльності в усіх секторах економіки України, результатами якої є об’єкти інтелектуальної власності, інноваційні технології та проєкти, що підлягають правовій охороні, захисту та управлінню.