Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бондарчук Інна Миколаївна photo

Бондарчук Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: izvekova.kaf-oa@email.ua

Телефон : +38 (056) 374 84 95

Кімната : Б-405

Закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліст економіки і підприємництва. З 2003 р. працює на кафедри обліку і аудиту Національної металургійної академії України, спочатку на посаді асистента, з 2010 р. – на посаді старшого викладача.

В 2005 р. закінчила магістратуру в Національній металургійній академії України за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістр менеджменту.

В 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2013 г. обіймає посаду доцента кафедри обліку і аудиту. Викладає такі дисципліни, як «Облікова політика підприємства», «Облік і аудит інвестиційної та інноваційної діяльності», «Аудит», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності» та ін.

В 2015 р. присуджено вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Наукові інтереси: інформаційне забезпечення аналізу ефективності суб’єктів господарювання.

Активно займається науковою діяльністю, є автором понад 80-х друкованих наукових та науково-методичних праць.