Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Пропозиції щодо впровадження наукових розробок

1.Переведення рекуперативних нагрівальних колодязів на регенеративне опалення із застосуванням компактних регенераторів. Очікувана економія палива - 6 кг уп/т продукції. Строк окупності - 1 рік.

2.Застосування коксового газу для опалення мартенівських печей. Очікуваний економефект - від 1000 тис.грн. і вище. Строк окупності - до 1 року.

3.Розробка та впровадження енерго- і ресурсозберегающих режимів нагрівання металу в прохідних печах. Очікувана економія палива - до 20 %.

4.Використання систем регенеративного опалення в нагрівальних та термічних печах безперервної і періодичної дії. Очікувана економія палива - 25- 50 %. Строк окупності - до 1 року.

5.Вивільнення природного газу при опаленні доменних повітронагрівачів шляхом збагачення вентиляторного повітря киснем. Очікувана економія природного газу (на одну доменну піч) - 10 - 15 млн.м3/рік.

6.Утилізація теплоти диму, що йде, з доменних повітронагрівачів з метою повного вивільнення природного газу. Очікувана економія природного газу (на одну доменну піч) - 10 - 15 млн.м3/рік.

7.Використання пари системи випарного охолодження доменної печі для нагрівання компонентів горіння повітронагрівачів з метою збільшення температури дуття й економії доменного газу. Очікувана економія: доменного газу - 28 - 30 млн.м3/рік; електроенергії - 250 - 300 тис.кВт ч/рік; зниження питомої витрати коксу на 1,0 - 1,2 кг/т.

8.Одержання гарячої технологічної води й води для системи обігріву приміщень за рахунок глибокої утилізації теплоти димових газів промислових печей, що відходять. Дозволить забезпечити вивід з експлуатації (консервування) водогрійних котлів промислового підприємства, що споживають природний газ.

9.Економія природного газу за рахунок організації струминного підігріву металу в прохідних нагрівальних і термічних печах прокатного виробництва. Очікувана економія природного газу - 10 - 20 %.

Контактний тел.: (+380562) 46-24-73 - зав. каф.,доц., к.т.н. Єрьомін Олександр Олегович.Вгору: Наукова діяльність