Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Матеріальна база кафедри

Кафедра розташовується на 1-му - 3-му поверхах корпусу "Б" а також 8-му поверсі корпусу "М". За нею закріплені 5 лекційні аудиторії, 7 навчальних лабораторій (Б-208- "Механіки рідин і газів", Б-209-"Палива", Б-213-"Електронагріву", Б-309-"Теплофізики", Б-308-"Тепломасопереносу", М-806- "Екології", М-815- "Охорони праці"), оснащених сучасними лабораторним установками та устаткуванням, лабораторія для наукових досліджень - "Пічний зал", 2 комп'ютерних класи, обладнані 28 комп'ютерами сучасного рівня, об'єднаним у локальну комп'ютерну мережу і підключеними до глобальної мережі Internet, що істотно розширює можливості пошуку додаткової методичної й наукової інформації.

При організації навчального процесу широко використовується оргтехніка сучасного рівня (мультимедійний проектор, кодоскопи, відеоапаратура), а також результати науково-дослідних робіт, виконаних вченими кафедри і розроблене ними програмне забезпечення (імітаційні лабораторні роботи, ділові екологічні ігри, математичні моделі теплових агрегатів, реалізовані у вигляді комп'ютерних програм).Вгору: Навчальний процес