Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Докторантура і аспірантура

1.Доцент Чигиринець Олена Едуардівна після закінчення докторантури підготувала до захисту докторську дисертацію на тему “Наукові основи створення антикорозійних наповнювачів з рослинних відходів для грунтових лакофарбових покриттів”. Захист дисертації відбувся 1 листопада 2006 року в м.Львові (науковий керівник професор, д.т.н. Стовпченко Ганна Петрівна). На сьогоднішній деньЧигиринець О.Е. є д.т.н., професором.

2. Молодший науковий співробітник Гальченко Галина Юіївна підготувала до захисту кандидатську дисертацію на тему: “Розробка засобів тимчасового протикорозійного захисту металопрокату на основі відходів рослинного походження” (науковий керівник професор, д.т.н.Чигиринець Олена Едуардівна). Захист дисертації відбувся 16 вересня 2007 року в м.Київ. На сьогоднішній день Гальченко Г.Ю. - к.т.н., доцент. 

3. Асистент Левко Олена Миколаївна 18 листопада 2008 року захистила кандидатськую дисертацію на тему: “Структуроутворення в тонких плівках літированих оксидів металів з метою підвищення їх експлуатаційних властивостей” (науковий керівник професор, д.т.н. Пінчук Софія Йосипівна). На сьогоднішній день Левко О.М. - к.т.н., доцент.

4. Асистент Полякова Наталія Володимирівна активно працює над кандидатською дисертацією на тему: “Розробка металевих матеріалів оптимального хімічного складу і структури з підвищеними корозійними властивостями” (науковий керівник професор, д.т.н. Пінчук Софія Йосипівна). 30 червня 2009 року захистила кандидатську дисертацію.

5. Мамренко Олександр Сергійович у 2005 році закінчив НМетАУ, кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів. Отримав диплом магістра металургії з відзнакою. З 1 листопада 2005 року - аспірант кафедри за спеціальністю 05.16.02 "Металургія чорних металів".Проводить дослідження в області корозійного розтріскування труб нафтового сортаменту у сіркововодневих середовищах (науковий керівник професор, д.т.н. Пінчук Софія Йосифівна).

6. Демченко Євгеній Ігоревич у 2006 році закінчив НМетАУ, кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів.Отримав диплом магістра інженерного матеріалознавства. У тому ж році поступив до аспірантури за спеціальністю 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка". Проводить досліждення в системах алюмінієвих сплавів зміцнених екзогенними наночастками (науковий керівник професор, д.т.н. Стовпченко Ганна Петрівна).

7. Мірянова Олеся Олександрівна у 2007 році закінчила НМетАУ, кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів. Отримала диплом магістра металургії з відзнакою. З 1 листопада 2007 року - аспірантка кафедри за спеціальністю 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів і захист від корозії". Проводить дослідження в області тимчасового протикорозійного захисту металлопрокату інгібуючими композиціями (науковий керівник професор, д.т.н. Чигиринець Олена Едуардівна).

В 2010 році планується захист асистентом кафедри Демченком Є.І. дисертаційної роботи  за темою «Дослідження впливу екзогенних наночасток на структуру та властивості сплавів на основі алюмінію»

В учбовий процес результати наукових досліджень втілюються через подачу лекційного матеріалу викладачами та розробці нових лабораторних робіт, через курсові, дипломні та магістерські роботи.

Теми магістерських робіт за останні роки:

-   Левіна Г. В. «Розробка технології утилізації твердих спечених сплавів, що містять вольфрам»;

-   Пономаренко А.О. « Дослідження процесу одержання залізного порошку з окалини трубного виробництва»;

-   Богачов Д.Г. «Термодинамічні та експериментальні дослідження поведінки нановуглецю в металі»;

-   Мітрошина А.О. « Дослідження та оптимізація складу електроліту при одержанні мідного порошку»;

-   Толстопятова О.Ф. «Дослідження впливу технологічних режимів на властивості мідного електролітичного порошку»;

-   Демченко Є.І. «Дослідження процесу отримання порошків сплавів на основі алюмінію методом спінінгування»;

-   Мелещенко Д.В. «Розробка технології нанесення стійких проти спрацювання покрить для підвищення стійкості деталей допоміжного прокатного обладнання».

 Магістри приймають активну участь у різних конкурсах та міжнародних програмах. Так Мітрошина А. О. була нагороджена Дипломом за участь у Всеукраїнському конкурсі випускних робіт за напрямом «Металургія» у 2008 р.. Магістр Богачов Д.Г. проходив навчання відповідно до програми з обміну студентами у Технічному університеті  «Гірнича академія Фрайберг» у 2009 році,  м. Фрайберг,  Німеччина.

 Вгору: Наукова та методична діяльність