Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри

У 1978 році в Дніпропетровському металургійному інституті (ДМетІ) була почата підготовка фахівців - корозіоністів, а в 1982 р. на базі кафедри фізичної і колоїдної хімії була створена кафедра захисту металів від корозії відповідно до ухвали Ради Міністрів УРСР “Про заходи по посиленню боротьби з корозією”.В цей же час значно зростає об'єм виробляємої продукції порошкової металургії на Броварському заводі порошкової металургії, будуються заводи по виготовленню виробів з металевих порошків в Кіровську і Кременце, розширюється мережа цехів і ділянок порошкової металургії в Придніпровсько-Донецькому регіоні ( заводи “Днепроспецсталь”,“Перемога праці”,Південний машинобудівний та ін., інститут “УкрНДІспецсталь”), з'являється велика кількість ділянок по напиленню ізносостійких, корозіонностійких і захисно-декоративних покриттів. Їх успішна діяльність вимогала кадрове забезпечення. У відповідь на запити часу кафедра (1983 р.) почала підготовку фахівців з порошкової металургії і в 1988 році отримала назву кафедри порошкової металургії і захисту металів.


До наступного часу кафедрою підготовлено 935 фахівців ( 130 червоних дипломів ).

Розвиток і широке освоєння нових науковооб'ємних технологій висуває необхідність розробки і отримання широкої гами композиційних матеріалів, а також покриттів різного призначення – як захисно-декоративних, так і функціональних.

 

У 2019 кафедра успішно пройшла акредитацію на ΙV рівень підготовки магістрів за галуззю знань "13 Механічна інженерія":

1. Спеціальність 132 "Матеріалознавство", освітньо-професійна програма: "Композиційні та порошкові матеріали, покриття";

2. Спеціальність 136 "Металургія", освітньо-професійна програма: "Захист металів від корозії".


Цьому відповідає назва “Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів”
У 1978 році колектив кафедри очолював академік АІН і АНВШ України, лауреат премії ім. Г.В. Карпенко НАН України і Ярослава Мудрого АНВШ України, професор, д.т.н. Петро Миколайович Острік. Створивши і очолювши наукову школу, П.М.Острік підготував 3 доктори і 14 кандидатів технічних наук, сформував колектив кафедри, в якому в наступну годину плідно працюють три професори (доктори наук), сім доцентів (кандидатів наук), докторанти і аспіранти, учбово-допоміжний персонал.У наступний час кафедру очолює академік АНВШ України, академік Нью-Йоркської Академії наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, д.т.н. Софія Йосипівна Пінчук.

Під керівництвом проф. С.Й. Пінчук і при спонсорській підтримці ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод” на кафедрі в 2002 році створена науково-дослідна лабораторія якості протикорозійного захисту (зав. лабораторією к.т.н. О.О. Симонов). До числа найважливіших задач лабораторії відносяться:
• розробка методів і засобів підвищення корозійних властивостей металопродукції;


• розробка систем діагностики корозійних властивостей металопродукції;


• розробка систем контролю корозійного стану конструкцій, устаткування і продукції металургійної промисловості у різних умовах експлуатації;


• розробка засобів і методів діагностики якості протикорозійного захисту;


• проведення технічних випробувань корозійних властивостей металопродукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку вищої школи і вимогами до рівня якості освіти на кафедрі створені і оснащуються сучасними навчальними засобами учбові класи, електрохімічна лабораторія і лабораторія функціональних покриттів, реконструюються і оснащуються сучасною технікою учбові лабораторії, викладацькі кабінети, майстрові і допоміжні приміщення. Створені умови для самостійної роботи студентів з використанням комп'ютерів, кафедральної бібліотеки спеціальної і навчально-методичної літератури.

На кафедрі надається велика увага духовному вихованню студентів. Проводяться поетичні і інші творчі зустрічі в організованій на кафедрі "інтелектуальній вітальні".

  

  

  

  

 Вгору: Історія кафедри