Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичні семінари

План методичного семінару кафедри

покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів

у 2021/2022 навчальному році

 

Місце проведення семінару: аудиторія 207.

Час проведення – 1300, середа.

№ з/п

Тема семінару

Доповідач

Дата

1

Про дистанційне навчання студентів з використанням засобів дистанційної комунікації Moodle.

Про перегляд та удосконалення освітньо-професійних програм 132-Матеріалознавство, 136- Металургія.

зав. каф. Рослик І.Г.

Вересень 2021

2

Про дистанційне навчання студентів з використанням засобів дистанційної комунікації Google Classroom.

зав. каф. Рослик І.Г.

Жовтень

2021

3

Про дистанційне навчання студентів з використанням засобів дистанційної комунікації Microsoft Teams.

зав. каф. Рослик І.Г.

 

Листопад

2021

4

Про дистанційне навчання студентів з використанням засобів дистанційної комунікації Skype.

зав. каф. Рослик І.Г.

Грудень

2021

5

Про дистанційне навчання студентів з використанням засобів дистанційної комунікації Zoom.

зав. каф. Рослик І.Г.

Лютий

2022

6

Про процедуру перевірки наявності академічного плагіату в наукових публікаціях, у випускних кваліфікаційних роботах.

ас. Кушнір Ю.О.

Березень 2022

7

Про затвердження програм вибіркових навчальних дисциплін.

Про підготовку силабусів відповідних дисциплін.

викладачі

 

Квітень 2022

 

 Зав. каф. ПМ і ЗМ, доц.                                                                                                                                                                                    Ірина РОСЛИК 

 

 

 Графік

взаємного відвідування занять викладачами кафедри

 покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів на 1 семестр

2021-2022 н.р.

 

№ п/п

П.І.Б. та посада викладача, який проводить заняття

Дата проведення заняття, група

Дисципліна, по якій проводиться заняття

П.І.Б. викладача, який відвідує заняття

1

Рослик І.Г.,

зав. каф., доц.

ІХ.2021 р.

МВ 01-19

Композиційні та порошкові матеріали

Ковзік А.М.

2

Ковзік А.М., доцент

Х.2021 р.

МВ 01-18

Методи дослідження рідкого стану

Рослик І.Г.

3

Біла О.В.,

доцент

ХІ.2021 р.

МВ 04-17 М

ВПД №2

Кушнір Ю.О.

4

Гальченко Г.Ю.,

доцент

ХІІ. 2021 р.

МЕ 10-17М

Аналітичні дослідження корозійних процесів

Головачов А.М.

 

 

 

Зав. каф. ПМ і ЗМ, доц.                                                                                                                                                                                     Ірина РОСЛИК

 Вгору: Наукова та методична діяльність