Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Список учбових дисциплін по спеціальностях

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з підготовки магістрів у галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 136 «Металургія» освітньо-професійна програма «Захист металів від корозії» включає наступний перелік навчальних дисциплін:

 

Цикл загальної підготовки:

 1. Основи маркетингу
 2. Національна економіка
 3. Професійна іноземна лексика
 4. Основи інтелектуальної власності

 

Цикл професійної підготовки:

 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 2. Сталий розвиток в промисловості
 3. Методи прикладного статистичного аналізу
 4. Моделювання корозійних процесів
 5. Тепломасообмін в металургійних системах

 

Дисципліні вільного вибору:

 1. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології
 2. Аналітичні розрахунки корозійних процесів
 3. Теоретичні та експериментальні дослідження за фахом
 4. Комп’ютеризація наукових досліджень
 5. Сучасні проблеми захисту металів від корозії
 6. Наноматеріали та сучасні технології  
 7. Науково-педагогічний практикум за фахом.

 

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з підготовки магістрів у галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 132 «Матеріалознавство» освітньо-професійна програма «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» включає наступний перелік навчальних дисциплін:

 

Цикл загальної підготовки:

 1. Іноземна мова професійного спрямування
 2. Національна економіка
 3. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 4. Основи інтелектуальної власності

 

Цикл професійної підготовки:

 1. Сталий розвиток в промисловості
 2. Методи прикладного статистичного аналізу
 3. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології
 4. Теорія та технологія перспективних композиційних матеріалів
 5. Перспективні процеси напилення порошкових покриттів
 6. Сучасні проблеми теорії та технології порошкової металургії
 7. Оптимізація процесів в порошковій металургії

 

Дисципліні вільного вибору:

 1. Одержання нанопорошків та матеріалів на їх основі
 2. Ділова гра і науково дослідна робота студента
 3. Комп’ютеризація наукових досліджень
 4. Полімерні композиційні матеріали
 5. Спечені матеріали на основі кольорових металів та сплавів
 6. Тверді та надтверді матеріали
 7. Дисперсно-зміцненні матеріали
 8. Сучасні пористі матеріали
 9. Біокераміка

 

 Вгору: Учбовий процес