Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Біла Олена Вікторівна photo

Біла Олена Вікторівна

кандидат технічних наук

Контакти:

E-mail: belaya.alena@ukr.net

Телефон : +380673077717

Кімната : 210

Кандидат технічних наук, доцент,   кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів Національної металургійної академії України (НМетАУ).

Закінчила Дніпропетровський металургійний інститут в 1992 році за фахом "Хімічна технологія твердого палива". 

На кафедрі читає лекції з дисциплін:

- "Введення в спеціальність";

- "Корозія і захист металів";

- "Композиційні і порошкові матеріали".

Проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін:

- "Основи наукових досліджень і організація експерименту";

- "Корозія і захист металів";

- "Конструкційні метали і сплави";

- "Неметалічні матеріали";

- "Устаткування протикорозхійного захисту";

- "Композиційні і порошкові матеріали".

Керує технологічною практикою студентів.

Є співавтором наступних наукових праць:

1. Обработка поверхности труб перед нанесением лакокрасочных покрытий для повышения эффективности временной защиты от коррозии / Пинчук С.И., Чигиринец Е.Э., Власова Е.В., Белая А.В. // Теория и практика металлургии, 2003. N2 (34).

2. Разработка мер антикоррозионной защиты металлоконструкций трубопрокатных цехов / Пинчук С.И.,Чигиринець Е.Э., Белая А.В. // Металлургическая и горнорудная промышленность, 2004, N 2.

3. Исследование влияния агрессивности атмосферы трубопрокатного производства на коррозионное поведение металлоконструкций / Пинчук С.И., Чигиринець Е.Э., Симонов А.О., Гальченко Г.Ю.,Белая А.В. // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х т. / Спецвипуск журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів". - N4. -Львів: Фізико-механічний ім.Г.В.Карпенка НАН України, 2004 - Т. 1. - С. 255.

4. Антикоррозионная защита железнодорожных колес. Мамренко А.С., Нестеренко Ю.В., Гальченко Г. Ю., Белая А.В. Сборник докладов молодёжного научно-практического форума "Интерпайп - 2006".

5. Обследование состояния внутрицеховых металлоконструкций и разработка технологии их противокоррозионной защиты на ОАО "Нижнеднепровский трубопрокатный завод" Нестеренко Ю.В., Мамренко А.С., Белая А.В. Сборник докладов молодёжного научно-практического форума "Интерпайп - 2006".

6. Внуков А.А. Влияние параметров переработки прокатной окалины на морфологию частиц восстановленного железного порошка / А.А. Внуков,        А.Н. Головачев, А.В. Белая // Международный наукометрический журнал «Технологический аудит и резервы производства». – 2016. – №6(32). С. 4-9.

7.Внуков А.А. Влияние технологических параметров электролиза и состава электролита на физические свойства дисперсного железа /                     А.А. Внуков, А.Н. Головачев, А.В. Белая // Науковий та інформаційний журнал «МТОМ. Металознавство та термічна обробка». – 2016. – №4. – С. 16-21.

Методичні вказівки, монографії:

1.  Рослик І.Г., Біла О.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спечені матеріали на основі кольорових металів і сплавів» для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство (рівень - магістр).

Куратор групи МВ04-13.