Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Склад директорату

Прізвище, ім'я, по-батькові

Обов'язки

Посада

1.

Величко Олександр Григорович

Голова ректорату

Ректор академії

2.

Іващенко Валерій Петрович

Член ректорату

Перший проректор

 3.

Ясев Олександр Георгійович

Член ректорату

Керівник відділу забезпечення якості освіти

4.

Бровкін Володимир Леонідович

Член ректорату

Заступник керівника відділу забезпечення якості освіти

5.

Шатоха Володимир Іванович

Член ректорату

Проректор з науково-педагогічної роботи

6.

Пройдак Юрій Сергійович

Член ректорату

Проректор з наукової роботи

7.

Вулих Анатолій Юрійович

Член ректорату

Проректор з економіки та господарської діяльності

8.

Бояркін Вячеслав Вікторович

Член ректорату

Директор центру підготовки та навчання іноземних студентів

9.

Хохлова Тетяна Станіславівна

Член ректорату

Директор інституту інтегрованих форм навчання

10.

Єрмократьєв Віктор Олексійович

Член ректорату

Декан механіко-машинобудівного факультету

 11.

Камкіна Людмила Володимирівна

Член ректорату

Декан металургійного факультету

12.

Ковальчук Костянтин Федорович

Член ректорату

Декан факультету економіки та менеджменту

13.

Носко Ольга Анатоліївна

Член ректорату

Декан факультету матеріалознавства і обробки металів

14.

Чистяков Володимир Григорович

Член ректорату

Декан заочного факультету

 15.

Савчук Лариса Миколаївна

Член ректорату

Декан факультету прикладних комп'ютерних технологій

16.

Селівьорстов Вадим Юрійович

Член ректорату

Декан електрометалургійного факультету

17.

Потап Олег Юхимович

Член ректорату

Вчений секретар академії

18.

Гладких Володимир Андрійович

Член ректорату

Професор кафедри електрометалургії

19.

Пульпінскький Володимир Борисович

Член ректорату

Начальник навчального відділу

20.

Куниця Наталія Вікторівна

Член ректорату

Головний бухгалтер

21.

Шифрін Володимир Симонович

Член ректорату

Начальник відділу кадрів

22.

Сорокін Євген Леонідович

Член ректорату

Відповідальний секретар приймальної комісії

23.

Студент

Член ректорату

Голова студентського самоврядуванняВгору: Директорат