Національна металургійна академія України

Ректор

Величко Олександр Григорович

Член-кореспондент Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої школи України, академік АІН України, заслужений працівник народної освіти України, нагороджений орденами "За заслуги" 3-го, 2-го та 1-го ступеня. Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1974, інженер-металург). Ректор Національної металургійної академії України (2001 - тепер. час). Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: дослідження фундаментальних основ виробництва сталі в конвертерах, розробка практичних рекомендацій з його удосконалення; впровадження актуальних методів управління навчальним процесом із застосуванням інформаційних технологій. Опублікував більше 500 наукових праць, у т.ч. 50 винаходів, 6 підручників, у т.ч. "Внепечная обработка стали", "Бескоксовая металлургия железа", "Сталеплавильне виробництво" та ін., 3 монографії, у т.ч. "Высоконадежное металлургическое оборудование в ресурсосберегающих технологиях". Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Член державної акредитаційної комісії МОН та колегії державної інспекції навчальних закладів. Голова експертної ради з матеріалознавства і архітектури Міністерства освіти і науки України, член секції "Металургія" комітету з Державних премій в галузі науки і техніки. Голова ради ректорів вищих навчальних закладів при голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакт:
Телефон: +38 (056) 745 31 56
E-mail: rector@nmetau.edu.ua

Час прийому відвідувачів: вт 14:00 - 15:00 (к. 320)

Перший проректор

Іващенко Валерій Петрович

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АІН України, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України. Нагороджен знаками "Відмінник освіти України", та "Петро Могила". Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут, (1972, інженер-металург). Перший проректор НМетАУ (2001 - тепер. час). Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: розробка процесів прямого безкоксового отримання рідкого металу з огрудкованого залізорудного матеріалу із застосуванням низькотемпературної плазми. Опублікував 380 наукових праць, у т.ч. 35 винаходів, підручник "Бескоксова металургія заліза", 24 монографії, у т.ч. "Плазменные процессы прямого получения металла в шахтных печах", "Доменный процесс", "Прямое получение металла с применением низкотемпературной плазмы".

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакт:
Телефон: +38 (056) 745 53 51
Час прийому відвідувачів: ср 13:00 - 14:00 (к.320)

Проректор з наукової роботи

Пройдак Юрій Сергійович

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки. За особистий внесок у становлення, зміцнення і розвиток Придніпровської Молдавської Республіки нагороджений Орденом Пошани. Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1974, інженер-металург). Проректор з наукової роботи (2001 - тепер.  час), віце-президент академії наук вищої школи. Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: теорія процесів модифікування структури металу і керування формуванням вторинних фаз, термодинамічні та кінетичні дослідження процесу кристалізації в електропереплавних процесах, фізико-хімічний і термодинамічний аналіз шлакових розчинів для десульфурації колісної сталі. Опублікував понад 250 наукових робіт, в т.ч. 25 авторських свідоцтв і патентів України та Росії, 4 монографії, 8 навчальних посібників. Основні роботи: "Регламентація сірковмісних включень при модифікуванні вуглецевої сталі халькогенідів", "Електрошлаковий переплав - ефективна технологія підвищення якості колісного і підшипникового металу". Голова спеціалізованої вченої ради Д.08.084.02 по захисту докторських і  кандидатських дисертацій.

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакт:
Телефон: +38 (0562) 47-45-10
Tel./Fax: +38 (056) 745 41 96
E-mail: projdak@metal.nmetau.edu.ua

Час прийому відвідувачів: пн 14:00 - 16:00 (к. 331)

Проректор з науково-педагогічної роботи

Шатоха Володимир Іванович

Доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1982, інженер-металург). Проректор з науково-педагогічної роботи (2001- тепер. час). Нагороджений знаком "Відмінник освіти України". Основні напрями наукової та педагогічної діяльності: тепло та масообмін в металургійних процесах, високотемпературні властивості залізорудних матеріалів, термодинамічне моделювання взаємодії метал-шлак, газифікація твердого палива, утилізація залізовмісних відходів, сталий розвиток. Опублікував понад 180 наукових праць, 3 підручники, у т.ч. "Сталий розвиток чорної металургії", "Екологічне забезпечення виробництва чавуну". Під його загальною редакцією видано декілька міжнародних монографій, у тому числі Iron ores and Iron Oxide Materials (Швейцарія, 2018). Підготував чотирьох кандидатів технічних наук. Гостьовий професор Токійського університету (Японія, 2013). Автор навчального курсу "Лідерство ЄС у запобіганні зміни клімату" за програмою модулів Жана Моне Erasmus+. Почесний професор Університету науки і технології Внутрішньої Монголії (Китай). Асоційований партнер Європейської мережі сталого розвитку. Координатор багатьох міжнародних проектів, включаючи Erasmus+, Tempus, FP7 та інші.

Scopus Author ID: 55941002700 

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакт:
Телефон / fax: +38 (056) 746 32 10
E-mail: shatokha@metal.nmetau.edu.ua

Web-site: http://euclim.com/

Час прийому відвідувачів: вт 15:00 - 17:00 (к. 333)

Проректор з економіки та господарської діяльності

Вулих Анатолій Юрійович

Заслужений металург України (2004р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007р.), нагороджений орденом "За заслуги 3-го ступеня" (2008р.). З 1972 року, після закінчення Металургійного інституту з відзнакою, працював на Криворізькому металургійному заводі (Криворіжсталь), а з 1974 року перейшов на роботу в Дніпропетровський металургійний інститут. У 1979 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук. З 1980 року доцент кафедри "Механічне обладнання заводів чорної металургії" Дніпропетровського металургійного інституту. З 2000 року директор Дніпропетровського металургійного заводу імені Комінтерну (Комінмет), де під його керівництвом в 2004 році створена і введена в експлуатацію перша в Україні і в країнах СНД Автоматизована лінія гарячого оцинкування труб, а 2006 році введено в експлуатацію перший в Україні трубоелектрозварювальні стан для виробництва труб і порожнистих профілів розмірів до 200х200 мм з товщиною стінки 2,7 мм. З 2012 року - генеральний директор Науково Виробничого Об'єднання "Дніпропрес", де в 2015 році під його керівництвом створено і введено в експлуатацію Комплекс з виробництва високолегованих, нержавіючих і жароміцних сталей і сплавів з використанням конверторів газокисневого рафінування. З 07 травня 2019 року проректор з питань економіки та розвитку. Опублікував 1 книгу, має 37 друкованих праць, 7 авторських свідоцтв на винаходи та 6 зарубіжних патентів.

Контакт:
Телефон: +38 (056) 746-32-47

Час прийому відвідувачів: чт 13:00 -15:00 (к. 322)