UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Освітні програми

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ    240 кредитів ECTS (4 роки)                                

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ     90-120 кредитів ECTS (1,5-2 роки) 

 

 

Спеціальність

Освітні програми підготовки бакалаврів

Освітні програми підготовки магістрів

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

015.12 Професійна освіта (металургія)

015.12 Професійна освіта (металургія)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029.1 Документознавство та інформаційна діяльність

029.1 Документознавство та інформаційна діяльність

035.041 – Філологія (германські мови та літератури, переклад включно, англійська перша)

035.1 Переклад з англійської мови

Не передбачено

051 Економіка

051.1 Інформаційні технології та моделювання в економіці

051.1 Інформаційні технології та моделювання в економіці

051.2 Міжнародна економіка

071 Облік і оподаткування

071.1 Облік і аудит

071.1 Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072.1 Фінанси і кредит

072.1 Фінанси і кредит

073 Менеджмент

073 Менеджмент

073.1 Менеджмент організацій і адміністрування

073.2 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073.3Управління проектами

073.4 Інтелектуальна власність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076.1 Економіка та управління підприємством

076.1 Економіка та управління підприємством

101 Екологія

101 Екологія

101 Екологія

122 Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

122.1 Інформаційні управляючі системи та технології

122.2 Інформаційні технології проектування

122.3 Програмування вбудованих та мобільних пристроїв

122.4 Програмування ВЕБ систем

131 Прикладна механіка

131.1 Технологія машинобудування

131.1 Технологія машинобудування

132 Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

132.1 Прикладне матеріалознавство

132.2 Термічна обробка металів

132.3 Композиційні та порошкові матеріали, покриття

133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

133.1 Металургійне обладнання

133.2 Колісні  та гусеничні транспортні засоби

136 Металургія

136.1 Технології та обладнання виробництва металів і сплавів

136.1.1 Організаційне забезпечення і технології виробництва чавуну

136.1.2 Управління та технології виробництва сталі

136.1.3 Організація та наукове супроводження досліджень в металургії

136.1.4 Електрометалургія сталі і феросплавів

136.1.5 Спеціальна металургія

136.1.6 Металургія кольорових металів

136.1.7 Захист металів від корозії

136 Металургія

136.2 Технології та обладнання обробки металів тиском

136.2.1 Обробка металів тиском

136.2.2 Промислова теплотехніка

136.2.3 Проектування металургійних цехів та підприємств

136 Металургія

136.3 Технології та обладнання ливарного виробництва

136.3.1 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

136.3.2 Художнє, ювелірне литво та комп'ютеризація процесів формоутворення

136.3.3 Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141.1 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141.1 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

144 Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

144.1 Теплоенергетика

144.2 Теплофізика

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152.1 Якість, метрологія та експертиза

152.1 Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія

161 Хімічні технології та інженерія

161.1 Хімічна технологія

161.1 Хімічні технології палива та вогнетривів

161.2 Переробка нафти та газу

183 Технології захисту навколишнього середовища

183.1 Технології захисту навколишнього середовища

Не передбачено

 

 

 Вгору: Іноземні студенти


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Інформація

Іноземні студенти