Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Фаїзова Світлана Олександрівна photo

Фаїзова Світлана Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail:

Телефон :

Кімната :

Автор понад 50 наукових праць

Адреса електронної пошти для консультацій студентів: 

Основні наукові інтереси: 

збалансована система показників як технологія стратегічного управління підприємством 

Посилання на наукометричні ресурси Google Scholar

Основні наукові праці

1. Фаізова С.О. Обгрунтування моделі мотивації персоналу на основі збалансованої системи показників / С.О. Фаізова // Академічний огляд. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2012. – №1(36). – С. 147-154. (Внесений у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus).

2. Фаізова С.О. Мотиваційна складова збалансованої системи показників промислового підприємства / С.О. Фаізова // Маркетинг і менеджмент інновацій. –Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2012. – № 2. – С. 112-120. (Внесений у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus).

3. Фаізова С.О. Адаптація BSC до практики управління металургійного підприємства / Д.Є. Козенков, С.О. Фаізова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2012, випуск № 722. – С. 362-368.(Внесений у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus).Особистий внесок: визначено проблеми впровадження ЗСП у систему управління промислового підприємства.

4. Фаізова С.О. Класоутворюючі тенденції постекономічної трансформації       світової       економіки  / О.Л.  Фаізова,             С.О.Фаізова,

В.Д. Козенкова // Збірник наукових праць. «Європейський вектор економічного розвитку». – Д,: Вид-во ДУЕП, 2012. – Випуск 2 (13). – С.564 – 570. (Внесений у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus). Особистий внесок: визначено ролева функція робочої сили як фактора постіндустріального розвитку суб'єктів господарювання в умовах становлення нової економіки.

5. Фаізова С.О. Методика ідентифікації ціннісноорієнтованої стратегії підприємства на основі збалансованої системи показників / С.О. Фаізова // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. – Том 35. – Иваново: МАРКОВААД, 2013. – ЦИТ : 313-0177. – С. 19-25. (Внесений до міжнародних наукометричних баз РИНЦ, Science Index).

6. Фаізова С.О. Організаційне забезпечення стратегічного управління на підприємствах / С.О. Фаізова // Економічний вісник Національного гірничого університету. Науковий журнал. – 2015. – №1 (49). – С. – 133-138.(Внесений у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus).