Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Гуцалова Вікторія Іванівна photo

Гуцалова Вікторія Іванівна

старший викладач

Контакти:

E-mail: v.i.hutsalova@ust.edu.ua

Телефон : О66-486-5ОО9

Кімната :

Автор понад 60 наукових праць та доповідей на конференціях різних рівнів

Адреса електронної пошти для консультацій студентів: 

Основні наукові інтереси:

Підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства

Посилання на наукометричні ресурси Google Scholar

Основні наукові праці

 1. Критерії поліпшення конкурентоспроможності продукції шляхом удосконалення верстатного парку підприємств / Н.М. Городнича, В.І. Гуцалова, М.А. Прялін // Питання хімії та хімічної технології : науч-техн. журн. – 2009. – №3. – С. 196-199.
 2. Прогнозне оцінювання взаємозв’язку між характеристиками устаткування на основі математичних кореляційних моделей / Н.М. Городнича, В.І. Гуцалова, М.А. Прялін // Питання хімії та хімічної технології : науч-техн. журн. – 2010. – №3. – С. 202-205.
 3. Поліпшення конкурентоспроможності продукції та критерій вибору раціонального варіанту конструкції виробів / Н.М. Городнича, В.І. Гуцалова, М.А. Прялін // Економічний простір. – 2011. – №55. – С. 207-212.
 4. Забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах існуючої тенденції зносу основних фондів підприємства / Н.М. Городнича, В.І. Гуцалова, М.А. Прялін, О.О. Сиротенко // Питання хімії та хімічної технології : науч-техн. журн. – 2012. – №2. – С. 225-228.
 5. Визначення математичних моделей для прогнозу фінансової стійкості підприємств з виготовлення металевих труб / М.А. Прялін, В.І. Гуцалова, А.В. Філімонова, В.С. Підпала // Питання хімії та хімічної технології : науч-техн. журн. – 2012. – №3. – С. 197-200.
 6. Економіка та організація хімічних виробництв: конспект лекцій, частина 1 / М.А. Прялін, В.І. Гуцалова, В.П. Колесніков; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ: 2012.
 7. Економіка та організація хімічних виробництв: конспект лекцій, частина 2 / М.А. Прялін, В.І. Гуцалова; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ: 2013.
 8. Аналіз процесу та умов впровадження нововведень при створенні конкурентоспроможної продукції / М.А. Прялін, В.І. Гуцалова // Питання хімії та хімічної технології : науч-техн. журн. – 2013. – №3. – С. 240-244.
 9. Поліпшення роботи банківської структури в сучасних умовах (на прикладі Ощадного Банку) / В.І. Гуцалова, Н.Н. Безбах, Т.П. Карпова // Матеріали X Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті», Дніпропетровськ, Варна, Болгарія, – 2014. – С.486-489.
 10. Гуцалова В.І. Використання грошових коштів населення як один із напрямків підвищення кредитних ресурсів банку / В.І. Гуцалова, Н.Н. Безбах // Молода академія 2014: тези допов. Всеукр. конф, т.2. – Дніпропетровськ, – 2014. – С.40-41.
 11. Гуцалова В.І. Шляхи забезпечення ефективного формування персоналу металургійного підприємства / В.І. Гуцалова // Матеріали Міжнародної конференції «Современная металургия – проблемы, задачи, решения. Наука и производство», м. Дніпропетровськ, – 2015. – .278-282.
 12. Гуцалова В.І. Якість продукції як чинник розширення ринку збуту / В.І. Гуцалова // Матеріали XI Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті», м. Дніпропетровськ, м.Варна, Болгарія, – 2015. – С.541-544.
 13. Гуцалова В.І. Товарні знаки як спосіб швидкого визначення якості продукції / В.І. Гуцалова, Т.І. Ковалевич // Молода академія 2015: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конф. т.2, м. Дніпропетровськ. – 2015. – С.212.
 14. Гуцалова В.І. Характеристика винаходів як одного з елементів нематеріальних ресурсів підприємства / В.І. Гуцалова, І.Ю. Громова // Молода академія 2015: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конф. т.2, м. Дніпропетровськ. – 2015. – С.211-212.
 15. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» / О.Л. Фаізова, В.І. Гуцалова; Національна металургійна академія України. – м. Дніпропетровськ. – 2015.
 16. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація хімічних виробництв» [для студентів IV-VI курсів заочної форми навчання] / М.А. Прялін, В.І. Гуцалова; ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – м. Дніпропетровськ. – 2015.
 17. Гуцалова В.І. Аналіз напрямків з підвищення технічного рівня промислового підприємства / В.І. Гуцалова, А.С. Юхимович // Молода академія 2016: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конф. т.2, м. Дніпропетровськ. – 2016. – С.198-199.
 18. Гуцалова В.І. Ефективність використання бізнес-плану на ринку освітніх послуг в контексті реформування системи освіти / В.І. Гуцалова, О.В. Скрипнік // Молода академія 2016: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конф. т.1, м. Дніпропетровськ. – 2016. – С.199-200.
 19. Гуцалова В.І. Техніко-технологічні аспекти рівня уніфікації виробів / В.І. Гуцалова, Ю.О. Черненко // Молода академія 2016: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конф. т.1, м. Дніпропетровськ. – 2016. – С.198.