Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Документознавство та інформаційна діяльність / магістр",
спеціальность: 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Кваліфікації

Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Навики

Спеціаліст з управління інформаційними та документаційними процесами в організації, установі та суспільстві, інформаційний аналітик

Опис

Фахівець-документознавець може працювати на підприємствах і організаціях будь-яких форм власності. Професійна діяльність документознавців і фахівців з інформаційної діяльності полягає у: виконанні спеціальних функцій, пов'язаних з розробкою процесів документування, організацією інформаційної аналітичної роботи, створенням інформаційних продуктів, плануванні та організації служб документаційного забезпечення управління, контроль за станом діловодства в організації, розробці уніфікованих форм документів, участь в експертизі цінності документів, участь в роботі з підбору кадрів для служб ДОУ та ін. Основними напрямками професійної діяльності документознавців є методична, інформаційно-консультаційна, організаційно-управлінська, діловодна, архівна, референтська, науково-педагогічна.

 Освітньо-професійна програма