Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Корисні посилання

Корисні посилання

Тут наведені посилання на пакети для конструювання, моделювання і розрахунку.Вони можуть допомогти при підготовці домашніх завдань, курсових і дипломних робіт, творчого пошуку при відпрацюванні нових рішень.Авторами розробок є колективи з країн СНД:
КОМПАС-3D - система тривимірного
твердотільногомоделювання  для конструювання в машинобудуванні http://ascon.ru/
Model Vision Studium(графічна оболонка для швидкого створення інтерактивних візуальних моделей складних динамічних систем і проведення обчислювальних експериментів з ними. Вільна версія. Є електронні книги та посібники.) Адреса в Інтернеті: http://www.exponenta.ru/soft/Others/ mvs / mvs.asp
ELCUT(моделювання двовимірних пружних, електричних, магнітних і теплових (нестаціонарних) полів методом кінцевих елементів) http://www.exponenta.ru/soft/Others/elcut/elcut.asp
Statistica 1.0(сучасний пакет статистичного аналізу, в якому реалізовані всі новітні комп'ютерні та математичні методи аналізу даних). Http://www.exponenta.ru/soft/Statist/Statist.asp

Конспекти і тести для студентів і інженерів-механіків від І.Кокшарова
  
Terminology of Mechanical Tests Концентрація напружень
Mechanical Properties Mexcвойства Матеріалів
Material Selector: Expert system Механіка Руйнування
Strength Of Materials Композиційні Матеріали
Welds Зварні З'єднання
Structural Reliability Опір Матеріалів
Materials Science Матеріалознавство
Theory of Elasticity Теорія пружності
Finite Element Method Метод кінцевих елементів (МКЕ)
Design of Machine Elements Деталі машин
Structural Safety Надійність конструкцій (буде опубліковано незабаром)
http://www.kokch.kts.ru/me/index.htm

Адреси патентних баз даних та інші корисні посилання 
 
наведені нижче, допоможуть познайомитися з новітніми винаходами практично всіх країн світу, порівняти їх зі своїми ідеями, запатентувати свої розробки і впровадити їх на виробництві.Це бази даних патентних фондів практично всіх країн світу:
1. 
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=search- України;
2. http://www.fips.ru/russite/default.htm - Росії;
3. http://www.espacenet.com/access/index.en.htm-Європейського патентного порталу з адресами патентних відомств європейських країн;
3а. http://www.ea.espacenet.com.htm  

 1. Патенти США - http://www.uspto.gov/patft/index.html
 2. Патенти Японії - http://www.jpo.go.jp/
 3. Патенти Китаю - http://www.chinatrademarkoffice.com
 4. Патенти Індії - http://www.patentoffice.nic.in/
 5. Перекладач Google - http://translate.google.ru/
 6.  Академія Google - http://scholar.google.com/
 7.  Пошукова система Scirus - http://www.scirus.com
 8.  Енциклопедія Вікіпедія - http://uk.wikipedia.org/wiki/
 9.  Відео порталу Google - http://video.google.com/?hl=ru
 10.  Наукові  журнали - http://www.inasan.ru/rus/library/el_journ.html
 11.  Журнал «Наука и жизнь» -  http://www.nkj.ru/  
 12.  Популярний журнал США  http://www.scientificamerican.com/
 13.  Журнал «Аспірант УкраЇни» http://aspirant.com.ua/
 14.  Массачусетський технологічний інститут - http://web.mit.edu/


ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ книг
викладачів кафедри (Н. С. Щиренка, В. П. Доброва, В. М. Гребеника,А.В.Гордієнко, В.К.Цапка, В. І. Большакова та інших) Ви знайдете в нашій електронній бібліотеціВгору: Для cтудентів